Bar Info: Proizvoljne i neutemeljene kvalifikacije DPS-a na račun naše informativne kuće

Poštovani gospodine Dušane Raičeviću,
predsjedniče Radne grupe OO DPS Bar,

neugodno smo iznenađeni tonom i sadržajem Vašeg dopisa, jer je pun proizvoljnih i neutemeljenih tumačenja i kvalifikacija na račun naše informativne kuće, i u konačnom predstavlja pritisak na nezavisno informisanje i autonomnost medija, što je u suprotnosti sa Zakonom, i u koliziji sa preporukama Evropske komisije u vezi poglavlja 23 koje se tiče ove problematike.

Konkretan povod Vašeg dopisa je Izvještaj sa XIV sjednice, koji po Vama sadrži “tendencioznost u izvještavanju i stranačku propagandu”, te “neprofesionalnost i pristrasnost u izvještavanju” koju, kažete, primjećujete “ne jednom, nego u kontinuitetu”. Kao dokaz, ukazujete da u naslovu našeg teksta nema drugog novoizabranog direktora, Mladena Đuričića, već samo Steva Pejovića, a nema ni izvještaja, niti replika sa razmatranja tačke “Odluke o izboru i imenovanjima”.

Javnosti radi, da objasnimo neke osnovne stvari u novinarstvu. Urednički tim određuje novinara koji prati neki događaj, pa i zasijedanje Skupštine. Normalno je da sve replike i događaji tokom višesatne rasprave ne mogu biti prenijeti u tekst, pa je na novinaru da odluči što je bitno, a što ne. Niti urednik Bar Infa, niti direktor Radio Bara ne preslušavaju tonski zapis kako bi provjeravali novinare sa dvodecenijskim iskustvom da li su dobro napisali tekst, već im vjeruju kao profesionalcima. Redakcijske intervencije na tekstu najčešće minimalne. Da se radi o dobrim novinarima, koji znalački izvještavaju sa sjednica parlamenta, govori činjenica da do sada na njihov rad nijedna od partija nije imala primjedbu. Naprotiv.

Bar Info, kao jedan od medija Radio Bara, svoju čitanost i popularnost temelji upravo na nepobitnoj činjenici da ne navija ni za jednu partiju, niti donosi vrijednosne sudove, i to prepoznaju građani Bara, Crne Gore i dijaspore, jer je ubjedljivo najčitaniji lokalni elektronski medij države. Stoga i čudi da Vi, kao prvi čovjek Opštine, ne dijelite to mišljenje.

Jezičke konstrukcije u Vašem dopisu o “izabranosti“, “razrješenju” i “postavljenju” u prilog “tendencioznosti” i “problematizovanju imenovanja” jednostavno “ne piju vodu”, jer smo prvi u državi upravo mi objavili odvojene tekstove o imenovanju svih novih direktora, pa i onih iz DPS: o Mladenu Đuričiću (LINK) 18. jula u 12:15, a o Marku Brnjadi (LINK) 30. jula u 15:18, dok je još trajala skupština o kojoj je riječ. Evidentna greška u naslovu je svakako anulirana detaljnim izvještajem o imenovanju direktora o kojima je riječ u tekstu, i apsolutno je nenamjerna.

Riječ “razrješenje” ne može imati negativnu konotaciju, niti biti tendenciozna, obzirom da se radi o uobičajenoj terminologiji prilikom procedure prelaska neke osobe sa jedne na drugu direktorsku poziciju. Dotična, za Vas sporna riječ, stoji i u skupštinskoj Odluci koja je podijeljena predstavnicima medija, ali tu nikome nije zasmetala. 

Što se tiče neuvrštavanja dešavanja sa tačke “Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanja”, gdje se, kako kažete, “o tri izmjene u personalnom sastavu upravnih odbora javnih preduzeća ne pominje ni riječ, niti imena, a na koje je bilo i veoma oštrih reakcija odbornika”, javnosti ćemo prezentovati da se uopšte ne radi o tri nova člana upravnih odbora, već o izboru jednog zamjenika člana Opštinske izborne komisije, razrješenju (opet “ta” riječ!) jednog člana Odbora za statut i propise i imenovanju jednog člana UO Vodovod i kanalizacija, te da se za raspravu  javio samo jedan odbornik u “oštroj diskusiji”, Dejan Đurović iz DF. Kako je naš novinar ispravno procijenio, ne radi se o važnim i bitnim novinama za funkcionisanje grada Bara, te zbog toga nije prenio u novinskom izvještaju ni imena novoizabranih, ni “oštru diskusiju” na tu temu. Građani svakako imaju pravo da saznaju sve informacije, ali zato i postoji direktan prenos sjednice lokalnog parlamenta, upravo na našem radiju i na sajtu Bar Info.  

Vaš dopis shvatamo kao vid pritiska na uređivačku koncepciju naših medija, što nije prvi put od strane vladajuće partije. Naprotiv, možemo reći da pritisak na nas postoji u kontinuitetu, istina do sada ne od Vas lično, gospodine Raičeviću, već od Vaših prethodnika i partijskih kolega. Time smo još više iznanađeni tonom Vašeg dopisa. 

Navešćemo posljednji primjer – visoka predstavnica DPS grubo je verbalno napala uredništvo naše medijske kuće zbog objavljivanja informacije o imenovanju sugrađanke za predsjednicu opozicione partije SDP, optuživši nas da nismo publikovali vijest o Izbornoj konferenciji novog OO DPS Bar. Istini za volju, dotična vijest o konferenciji DPS je bila objavljena znatno prije vijesti o predsjednici SDP CG, ali za ovakav neopravdani napad nismo dobili izvinjenje. Radio Bar i Bar Info o uspjesima naših sugrađana na društvenom, političkom, umjetničkom, sportskom nivou izvještavaju jednako, ne vodeći računa ko pripada kojoj partiji, mada se lako može uvidjeti da je među njima upravo najviše onih iz DPS. Mi smo javni servis svih građana Bara, i tako se i ponašamo, jer nas oni i plaćaju.    

I još nešto, jezikom brojki, koje nikad ne lažu – od kada je započeo sa radom redizajnirani sajt Bar Info, u aprilu ove godine, u rubrici „politika“ objavljeno je osam (8) tekstova vezanih za DPS, tri za „Biram Bar“, dva za „Demokrate“ i po jedan za SD i SDP. Dakle, partije čiji ste predsjednik Radne grupe Opštinskog odbora ima gotovo kao i svih drugih zajedno, u šta se jednim “klikom” može lako uvjeriti svaki korisnik sajta!!! Ukoliko nam se išta i može spočitati, to je značajno više pojavljivanja DPS-a i afirmacija njegovih eksponenata u lokalnoj vlasti u odnosu na ostale učesnike političkog života. Toliko o našoj “stranačkoj propagandi” za račun manjih partija, a protiv vladajuće.

Iz Vašeg dopisa je očigledno da se spočitavanja Radio Baru i Bar Infu i neadekvatne aluzije odnose na Socijaldemokrate, što je paradoksalno, obzirom da se radi o jednom od Vaših aktuelnih koalicionih partnera, sa kojima dijelite iste programske ciljeve, i zajedno rukovodite Opštinom Bar. Tako bar zvuči zvanična verzija društveno-političke situacije.

Poštovani gospodine Raičeviću,
predsjedniče Radne grupe OO DPS Bar,

u dopisu ističete naše “sugestivno, pristrasno i neprofesionalno izvještavanje javnosti”, “u kontinuitetu”, pa dolazimo do zaključka da, ili je neko drugi napisao dopis, a Vas potpisao imenom i prezimenom, dovodeći nas u neželjenu situaciju da polemišemo na ovaj način, ili se Vaše mišljenje promijenilo zbunjujućom brzinom, pošto se stav o ovako važnom pitanju kao što je javno informisanje, jasno je, ne može promijeniti za tri mjeseca, te Vas podsjećamo na Vaše riječi izrečene 20. aprila ove godine, na proslavi Dana Radio Bara: “Lokalni javni emiter (Radio Bar) je postao od izuzetne važnosti za medijsku scenu našeg grada kroz objektivno informisanje, visok stepen profesionalizma, prateći sve standarde savremenog novinarstva, konkurentan u odnosu na sve druge medije. Potvrdili su da objektivno i pravovremeno informisanje i kritički osvrt na društvene događaje pobjeđuju senzacionalizam i političku propagandu”.

Koje je, od ova dva, zaista Vaše mišljenje, gospodine Raičeviću?

S poštovanjem,

Vesna Šoškić, direktor i glavni i odgovorni urednik Radio Bara
Željko Milović, urednik Bar Infa

Share.

Comments are closed.