Barski Lionsi prikupljali stari papir i karton za spas drveća

Lions club “Bar Antibaris“ danas je održao ekološku akciju “Spasimo jedno stablo“, sa ciljem da se prikupljenim starim papirom i kartonom, koji idu u reciklažu, simbolično od uništenja spasi makar jedno stablo i lokalnoj zajednici pošalje poruka da povede više računa o selektivnom odlaganju otpada i deponovanju materijala koji mogu biti reciklirani.

Proteklih 15 dana, članovi barskog Lions cluba prikupljali su stari papir i karton kojim su danas do vrha ispunili veliki kombi, i taj materijal predali reciklažnoj stanici barskog Komunalnog preduzeća.

Ovom akcijom, oni su obilježili april, mjesec brige o životnoj sredini, kampanju koju na globalnom nivou sprovodi Lions Club International (LCI), najveća svjetska humanitarna volonterska organizacija.

“’Lionsi’ tokom aprila, širom svijeta, sprovode brojne akcije kojima skreću pažnju svojim lokalnim zajednicama da povedu više brige o prirodi i svom životnm okruženju. Mi smo se opredijelili za prikupljanje starog papira, dok “Lionsi’ u više od 200 zemalja svijeta čiste parkove, rječna korita, školska dvorišta i plaže, sade nova stabla, prave bašte u domovima za stare, prikupljaju reciklažne materijale i elektronski otpad, promovišu odlaske na posao i u školu biciklima, drže ekološke radionice u školama i vrtićima, organizuju pješačke ture u prirodi…

Sve ove aktivnosti izvode se pod sloganom LCI “Mi pomažemo”, a najveća sastisfakcija Lionsima je kad se još neko iz lokalne zajednce pridruži i da lični doprinos svim ovim, i mnogim drugim akcijama kojima iskazujemo brigu za životnu sredinu”, rekao je Radomir Petrić, predsjednik LC Bar Antbaris, koji je zahvalio preduzeću Komunalne djelatnosti Bar DOO na podršci u ovoj akciji.

On je najavio da će barski Lionsi nastaviti besplatne preglede vida učenika osnovnih škola u ruralnom području Bara, započetu u Đuravcima u februaru, koja se izvodi u sklopu svjetske akcije LCI “Vid na prvom mjestu”.

LCI danas broji preko 1,4 miliona članova u 40.000 kluibova u preko 200 zemalja svijeta čiji je prvenstveni cilj pomoć u lokalnoj zajednici. Na globalnom nivou, centralnu pažnju i djelovanja Lajonsa zauzimaju borba protiv dijabetesa, pomoć slijepim i slabovidim licima, pomoć djeci oboljeloj od kancera i zaštita životne sredine. U Crnoj Gori danas postoje dva Lions kluba- u Baru i Podgorici, a u fazi formiranja su klubovi u Ulcinju, Kotoru, Bijelom Polju i drugim gradovima.

Share.

Comments are closed.