Barsko rukovodstvo na sastanku sa predsjednikom Vlade

“Stabilizacija javnih finansija i fokusiranost na kapitalne projekte obezbijediće uslove za dinamičan razvoj Bara, bolju turističku ponudu i kvalitetniji život građana”, saopštio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković na sastanku sa predsjednikom barske Opštine Dušanom Raičevićem i potpredsjednicima Tanjom Spičanović i Radomirom Novakovićem.

Čestitajući Dan opštine rukovodstvu i građanima, premijer je pohvalio rezultate lokalne uprave i najavio nastavak podrške Vlade u realizaciji svih projekata koje će Bar učiniti privlačnijim kako za turiste tako i za investitore i privrednike.

Predsjednik i potpredsjednici Opštine su zahvalili predsjedniku Markoviću i Vladi na podršci i saopštili da predano rade na modernizaciji lokalne uprave i podizanju njene efikasnosti. Predsjednik Opštine je kazao da se lokalne javne finansije stabilizuju, da im izvorni prihodi rastu kao i da će budžet za narednu godinu biti oko 23 miliona eura, što je za oko 10 odsto više nego prethodne godine.

Kao prioritetno, istaknuto je rješavanje pitanje vodosnabdijevanja i predočene su aktivnosti na finalizaciji tog projekta. Na sastanku je razgovarano i o potrebi snaženja saobraćajne infrastrukture, a u tom kontekstu je saopšteno da je u finalnoj fazi izrada preko 20 projekata čija realizacija se očekuje u narednim godinama.

Predstavnici barske Opštine su ukazali i na potrebu snaženja turističkog potencijala grada i izgradnju novih hotelskih kapaciteta. Predsjednik Opštine je informisao premijera Markovića o statusu realizacije razvojnih projekata u Baru.

Poseban osvrt napravljen je u odnosu na potrebu unapređenja stanja obrazovne infrastrukture, kao i na neophodnost izgradnje dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Share.

Comments are closed.