BSC kroz novi projekat stimuliše preduzetništvo kod mladih

Nevladina fondacija “Biznis start-up centar” Bar započela je novi projekat “Za posao – projekat podrške omladinskom preduzetništvu“, uz podršku američke Ambasade u Podgorici.

Kako su kazali, oni planiraju da mladim ljudima, starosti od 18 do 35 godina, “ponude obuke koje će unaprijediti njihove kompetencije za samozapošljavanje ili zapošljavanje kod poslodavaca, zatim mikrokreditnu podršku za započinjanje poslovanja, podršku mentora za osnivanje i vođenje biznisa, biznis praksu kod poslodavaca, kao i umrežavanje i promociju njihovih potencijalnih preduzetničkuih inicijativa. novim projektima nastavlja svoju misiju podrške preduzetništvu, posebno podrške preduzetničkim inicijativama mladih ljudi”.

Sve aktivnosti koje će se organizovati do oktobra 2020. su besplatne.

“Ideja je bila da projekat obuhvati učenike završnih godina srednjih škola, studente, kao i druga nezaposlena mlada lica koja traže zaposlenje ili imaju želju da pokrenu sopstveni biznis.

Tema prve obuke koja je planirana za novembar mjesec je ‘Traženje i testiranje  biznis ideje – od ideje do biznisa’, a cilj je da se mladi pokrenu na preduzetničko razmišljanje i proaktivnost kada je u pitanju rješavanje pitanja ekonomske samostalnosti. Pored naših standardnih obuka koja se tiču pravnih i poreskih pitanja prilikom započinjanja biznisa, pripreme biznis plana i sl., planirali smo i obuke vezane za preduzetničku karijeru u digitalnom svijetu, prateći trendove gdje bi još mladi danas mogli da pronađu svoje samozaposlenje. Sve obuke će se realizovati u prostoru Biznis centra u Baru”, kazala je Vesna Markoč, asistenkinja na projektu.

Predavači na obukama će biti stručnjaci sa iskustvom u privatnom biznisu, pa će i svojim ličnim primjerima djelovati motivišuće na mlade ljude. Nakon sprovedenih obuka, za proljeće sljedeće godine u planu je mikrokreditna podrška kroz aktivnost “Takmičenja za najbolji biznis plan” za one koji istraju u zamisli osnivanja sopstvenog biznisa, i podrška mentora, zatim biznis praksa kod lokalnih poslodavaca i umrežavanje i promocija preduzetničkih ideja. 

Svi koji su zainteresovani za učešće se mogu prijaviti putem aplikacionih formulara koji će blagovremeno biti istaknuti na web stranici www.bscbar.org, a preko svog naloga na društvenim mrežama.

BSC Bar će isticati detaljnije informacije o svakoj pojedinačnoj aktivnosti.

Share.

Comments are closed.