CIPS pomogao đake u odabiru prave škole i fakulteta

Mladi Barani koji ovog proljeća završavaju osnovnu ili srednju školu ponovo su imali svesrdnu, stručnu pomoć prilikom odabira škole ili fakulteta na kojima žele da nastave obrazovanje. Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS) je od sredine januara do sredine maja realizovao brojne aktivnosti animiranja osnovaca završnog razreda i maturanata sa ciljem pružanja podrške.

“Proces profesionalne orijentacije, koji se sastoji od profesionalnog informisanja i savjetovanja, dio je redovnih aktivnosti CIPS- a, naročito od početka kalendarske, pa do kraja školske godine. Trudimo se da pružimo podršku i učenicima završnih razreda osnovne škole i maturantima prilikom odabira srednje škole, odnosno fakulteta. U skladu sa tim realizovali smo susrete sa đacima barskih srednjih i osnovnih škola, a nakon toga smo, u zavisnosti od potreba škole i interesovanja održali radionice koje je pohađalo po 15 učenika. Na malo intenzivniji i detaljniji način smo sa djecom razgovarali o konkretnim dilemama, strahovima, pitanjima, koji muče maturante”, objašnjava savjetnica za profesionalnu orijentaciju, psihološkinja Milica Belada.

Ona podvlači da postoji izražena potreba da se djeci  pomogne i da je mladima prilikom izbora budućeg zanimanja neophodna konkretna podrška. Psihološkinja objašnjava da generalno, postoji neka vrsta anksioznosti prilikom izbora zanimanja, pa je sistemska podrška u kojoj treba da učestvuju i porodica i škola i CIPS- zaista nužna.

Osim ovog programa, realizovan je i nagradni konkurs za najbolji likovni i literarni rad na temu “Moje buduće zanimanje”, na kome su učestvovali učenici završnih razreda osnovnih škola. Juče su dodijeljene diplome autorima nagrađenih radova. Prva mjesta su osvojili učenici pet škola. Najbolji literarni rad napisala je Sara Nikočević iz O.Š. ”Srbija”, kojoj je nastavnica Željka Truš, drugoplasirana je Jelena Popović iz O.Š. “Meksiko”. Njena nastavnica je Rajka Nikolić. Treće mjesto je zavrijedila Radmila Škuletić, učenica O.Š. “Jugoslavija” kojoj maternji jezik predaje nastavnica Marina Radević.

Najbolji je likovni rad Ane Đuričić iz O.Š. “Anto Đedović”. Njen nastavnik je Jakša Ćalasan, drugo mjesto je osvojio Arsenije Brajović iz O.Š. “Kekec”, đak nastavnika Gorana Ćetkovića, a treće Ariana  Argirova, kojoj likovno predaje takođe Jakša Ćalasan

“Srećni smo što je interesovanje bilo zaista veliko, a ideje učenika o tome koja su zanimanja interesantna su potpuno različite. Naročito nas raduje što su ponovo prisutna zanatska zanimanja, pa je upravo drugo mjesto na konkursu za najbolji likovni rad osvojio rad na temu ‘zanimanje automehaničar’. Upravo to je naš kriterijum- nastavnici traže lijepu tehniku, pravilno gramatičko izražavanje, a mi tražimo da u radu osjetimo iskrenu ljubav prema određenom zanimanju. Imali smo vrlo neobične crteže i predstave zanimanja, pa smo se i mi, odrasli, zamislili u nastojanju da shvatimo na koji način učenici doživljavaju i čime se rukovodi njihova percepcija određenog zanimanja”, ističe Belada.

Poziv za saradnju i iskrena želja da daju smjernice prilikom odabira budućeg važnog životnog koraka, aktuelni su tokom cijele godine, pa čak i sada, kada je upis “pred vratima”. CIPS je konstanta podrška, tim je na raspolaganju, a mogu se dogovoriti i individualni susreti, sve sa ciljem pomoći mladima u Baru. 

Share.

Comments are closed.