DDDK: Neophodna izmjena Zakona o obezbjeđivanju krvi

Povodom 51 godine od osnivanja Društva dobrovoljnih davalaca krvi “Luka Bar” u subotu je održan okrugli sto na kome su učestvovali dobrovoljni davaoci koji su krv dali više od 100 puta – Arso Popović, Rajko Joličić, Aco Jovanović, Boro Keilj, Stojan Trajković, Marko Ivović, Ivica Bokan, Perica Đurišić, Ljubiša Mrvić, Nikola Unkašević, Milorad Čarapić i Slobodan Knežević. Zaključke sa okruglog stola su, u cilju poboljšanja organizovanja dobrovoljnog davalaštva, poslali predsjedniku Republike Crne Gore, predsjednicima Vlade i Skupštine Crne Gore, Ministarstvu zdravlja, Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, Crvenom krstu i svim klubovima davalaca.

Davaoci ističu da postojeći Zakon o obezbjeđivanju krvi ne predstavlja dobar osnov za organizovanje davalaštva, stoga je nadležnim institucijama dostavljen Predlog izmjena i dopuna zakona, na koji nadležne institucije, kako ističu davaoci, nijesu uopšte reagovale.

Oni ukazuju da je u zemljama EU davalaštvo podignuto na nivo nacionalnog programa, da se sve aktivnosti odvijaju u okviru Crvenog krsta, dok je kod nas uloga Crvenog krsta u ovoj oblasti marginalizovana.

Davaoci podržavaju propagandne aktivnosti u kojima poznati umjetnici i sportisti promovišu ovu humanu djelatnost, ali smatraju da to nije dovoljno. Po njima, potrebna je propagandna aktivnost u svim društvenim sredinama, a podsjećaju da je nekada Crveni krst organizovao prave male škole za promotere ove humane aktivnosti.

Uzrok za pad broja davaca, smatraju oni, nije samo ekonomska kriza, već i nedovoljna saradnja institucija koje su nadležne za ovu oblast. Takođe, lokalne zajednice treba, smatraju davaoci, formalno obavezati da snose troškove dobrovoljnog davanja krvi, jer se krv obezbjeđuje za njihove građane.

Zakonodavstvo o ovoj oblasti, smatraju oni,  za uzor može da uzme Sloveniju i Hrvatsku, podsjetivši da one koji krv daju 100 puta u Sloveniji proglašavaju počasnim građanima, dok u Zagrebu davaoci sa više od 20 davanja imaju besplatan javni prevoz.

Davaoci smatraju da društva i klubovi, bez obzira na to što ih nema u Zakonu, treba da nastave aktivnosti na obezbjeđivanju krvi i promovisanju ove humane aktivnosti, a od izvršne vlasti traže, da u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, radi na boljem organizovanju dobrovoljnog davalaštva. Ukoliko tako ne bude ni u narednom periodu, obratiće se za pomoć Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i Međunarodnom Crvenom krstu.

“U vrijeme ekonomske krize, krize morala i pada temeljnih vrijednosti, dužni smo da podsjetimo na humanost. Dužni smo da mlade učimo humanosti, a to se najbolje čini ličnim primjerom. Pozivamo sve da se pridruže i postanu dobrovoljni davaoci krvi, osjete veliko zadovoljstvo svakim činom kojim se nekome spašava život ili pomaže da ozdravi”, ističu davaoci.

DDDK “Luka Bar” osnovano je prije 51 godinu i kroz njega je prošlo više od deset hiljada davalaca. Prošle godine obezbijedili su 820 jedinica krvi. Funkcionišu na način što na telefonski poziv, aktivista Društva nalazi davaoca koji može dati krv, odvozi ga na transfuziju, na obrok oporavka i kući. Ovako funkcionišu zahvajujući sponzorstvu Luke Bar i razumijevanju lokalne zajednice. Prije 12 godina od Opštine su dobili vozilo, a lokalna uprava je donijela i odluku da DDK “Luku Bar“ svrsta u NVO sa prioritetnim tretmanom.

Share.

Comments are closed.