Delegacija Privredne komore posjetila Opštinu

“Opština Bar kontinuirano osluškuje potrebe privrednika i uspješno unapređuje ambijent za poslovanje, otklanjajući administrativne barijere i finansijska opterećenja”, saopšteno je tokom sastanka predsjednika Privredne komore Crne Gore Vlastimira Golubovića sa predsjednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem.

Na sastanku su učestvovali su potpredsjednici Komore Ljiljana Filipović i Danilo Gvozdenović, direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić, potpredsjednici Opštine mr Tanja Spičanović  i Radomir Novaković, sekretari za privredu mr Sanja Mitrović; imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanović; finansije mr Ivana Backović; lokalnu samoupravu Svetlana Gažević; šefica kabineta predsjednika Marija Tošković Kaluđerović, te predstavnici Udruženja privrednika Bara Neđeljko Čović, Rade Vujačić, Elvir Kalamperović i Ljubo Kočović.

Sastanak je dio redovnih programskih aktivnosti Privredne komore u cilju razvijanja institucionalnog partnerstva sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.

Golubović je prezentovao brojne aktivnosti Privredne komore na kreiranju povoljnog ambijenta za poslovanje, prije svega kroz unapređenje regulatornog okvira, zatim promociji privrede na sajmovima i kroz projekte “Dobro iz Crne Gore”, “Kupujmo domaće” i “Domaći ukusi”.

Ukazano je značajnu ulogu Komore u reformi sistema obrazovanja i afirmaciji dualnog. Dualnim obrazovanjem za sada je obuhvaćeno 800 učenika na nivou Crne Gore, a u Baru ih je 26.

“Značajnu ulogu imamo i u neformalnom obrazovanju. Komora je u 2019. godini organizovala 67 edukativnih aktivnosti, u kojima je učestvovalo 4000 privrednika”, rekao je Golubović i pozvao privrednike Bara da učestvuju u seminarima, radionicama i okruglim stolovima u organizaciji ove asocijacije.

Predstavio je mogućnost brzog i efikasnog rješavanja privrednih sporova u Arbitražnom sudu pri Privrednoj komori, te preporučio Opštini i privrednicima Bara da u ugovore koje sklapaju uključe arbitražnu klauzulu.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević je istakao da njegova administracija razvija intenzivne veze sa privrednicima Bara, sa kojima zajedno radi na otklanjanju biznis barijera.

“Osluškujemo puls privrede i u kontinuitetu redukujemo administrativne barijere i finansijska opterećenja, prije svega u dijelu poreza na nepokretnosti i nivoa naknada za komunalno opremanje koje su među najpovoljnim. Usvojili smo Program podrške preduzetništva vrijedan 100.000 eura, sa grantovima do 13.500 eura, a za preduzetnice smo opredijelili 35.000 eura“, rekao je Raičević.

Dodao je da Opština čeka saglasnost resornog ministarstva na predlog odluke o naknadama za komunalno opremanje, koja ide u pravcu njihovog daljeg smanjenja, a sadrži i značajne povoljnosti za instalaciju solarnih panela na objektima za stanovanje. Takođe, intencija Opštine je da umanji naknadu za komunalno opremanje za proizvodne i objekte namijenjene skladištenju.

“Naše je jasno opredjeljenje da budemo opština sa BFC sertifikatom za povoljan poslovni ambijent i prihvatimo sve kriterijume koje taj proces donosi. U narednoj godini ćemo značajnu pažnju usmjeriti na sticanje tog sertifikata i očekujemo intenzivnu saradnju sa Privrednom komorom između ostalog i u tom procesu”, kazao je prvi čovjek Bara.

Tokom sastanka su predstavljeni rezultati analize poslovanja privrednih subjekata koju je Privredna komora uradila za sve crnogorske opštine. Prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. godinu u opštini Bar predalo je 2.014 privrednih subjekata, što je za 26,8% više u odnosu na 2017. U Baru posluje 21,2% privrednih subjekata južne regije, a najviše ih je registrovano za poslove trgovine 546 (27,1%), usluge smještaja i ishrane 276 (13,7%), stručne, naučne i tehničke djelatnosti 256 (12,7%) i građevinarstva 211 (10,5%).

Privredni subjekti u opštini Bar u 2018. godini su zapošljavali ukupno 7.650 osoba, što je za 19,6% više u odnosu na 2017. godinu. Iskazali su ukupan prihod od 330,8 miliona eura, što je za 11% više u odnosu na prethodnu godinu, te dobit od 23,9 miliona eura, 6,2% veću nego prošle godine.

“Čestitam Opštini Bar na dobrim privrednim rezultatima i unapređenju ambijenta za poslovanje, po čemu ste dobar primjer drugim lokalnim samoupravama”, prokomentarisao je predsjednik Komore.

Na sastanku je ocijenjeno da borba protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije predstavlja veliki izazov kako za privredu tako i za državne, te lokalne organe. Smanjenje sive ekonomije doprinijelo bi povećanju poreske osnovice čime bi se stvorili preduslovi za dalje umanjenje lokalnih i državnih taksi, zaključeno je. Privrednici su na sastanku pozvali da se riješi pitanje rada nedjeljom tokom turističke sezone, ocijenili da je potrebno unaprijediti Zakon o strancima kako bi lakše mogli da angažuju neophodan kadar u turizmu i ugostiteljstvu, pozvali na smanjenje doprinosa na plate zaposlenih i drugih opterećenja.

Share.

Comments are closed.