Demokrate: Nova milionska zloupotreba u opštini Bar

Demokrate su danas održale press konferenciju, na kojoj su, kako tvrde, “iznijeli dokaze o novim milionskim zloupotrebama u toj opštini”.

Odbornik Demokrata u SO Bar, Momčilo Leković, istakao je da je 8.12.2017. godine u dnevnom listu “Pobjeda” Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine objavio Konkurs za dodjelu linija za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Bar.

“Rješenjem br. 01-3493 od 20.11.2017. godine formirana je komisija za sprovođenje svih potrebnih radnji u vezi konkursa o dodjeli linija za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bar. Komisija je dana 25.12.2017. godine izvršila otvaranje ponuda i konstatovala da se na objavljeni konkurs prijavilo samo d.o.o. ‘Mediteran Express’ iz Budve, koje je ispunilo sve uslove predviđene konkursom, i u svom izvještaju predložila da se imenovanom pravnom licu ustupe predmetne linije za obavljanje djelatnosti prevoza putnika”, istakao je Leković.

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata Bar, Dragan Tufegdžić, kazao je da ništa ne bi bilo sporno da se u Ugovoru, koji je trebao da se tiče samo predmeta konkursa nije ubačen član 5.

“Naime, u Ugovoru broj 01-831 od 13.03.2018. godine koji je potpisan sa d.o.o. „Mediteran Express“ iz Budve, u članu 5. pomenutom preduzeću se mimo tendera i onoga što je zapisano u Konkursu, pored dodjele linija daje mjesečno iz budžeta, na ime prevoza učenika i penzionera, 21.000 eura + 7% PDV”, kazao je Tufegdžić.

Uz isticanje da je saglasan da učenici i penzioneri treba da imaju besplatan prevoz, podsjetio je da su Demokrate tražile i besplatne udžbenike za sve đake osnovnih škola, dok je vladajuća DPS odbila da uopšte razgovara o tome. Kazao je da po mišljenju Demokrata, u ovom slučaju govorimo o mogućem kršenju zakona i procedure, prije svega misleći na dio Ugovora koji preduzeću d.o.o. “Mediteran Express” na godišnjem nivou donosi dobit od oko oko 270.000 eura, što na period od pet godina prelazi 1.000.000 eura.

“Zanimljivo je i to da je Ugovor potpisan 13.03.2018. godine, a da važi od 01.01. 2018. godine, dva i po mjeseca poslije početka njegovog trajanja. Ugovor iz 2018. godine je potpisao bivši predsjednik Opštine Bar, Zoran Srzentić. Prije ovoga Ugovora, postoji još jedan zaključen 21.02.2013 godine, gdje se na isti način pomenutom preduzeću, sada u članu 4. daje za usluge prevoza učenika i penzionera 21.000 eura + 7% PDV, bez tendera ili navedenih uslova u Konkursu. I ovaj Ugovor je zaključen skoro 2 mjeseca od početka njegovog trajanja. Sabirajući, sada već dva ugovora od po pet godina, dolazimo do cifre od preko 2.000.000 eura koje se isplaćuju iz budžeta za usluge ovom preduzeću, koje svakako ubira prihode prevozeći i ostale građane Bara na dobijenim linijama za šta je Konkurs prvenstveno bio i raspisan“, naveo je Tufegdžić.

U odborničkom klubu Demokrata Bar ističu da su sigurni u to da se u Konkursu ili tenderu, pitanje prevoza učenika i penzionera jasno naglasilo, ovaj posao bi bio atraktivniji i isplativiji, pa bi se na tenderu vjerovatno javilo i neko drugo prevozno preduzeće. Oni smatraju da u ovom slučaju postoji sumnja da se sve radilo prikriveno, kako bi neko ostvario netransparentnu finansijsku korist.

“Pozivamo Tužilaštvo da hitno reaguje i da provjeri da li se ovdje radilo po zakonu ili ne. Mi u Demokratama smo mišljenja da se u ovom slučaju grubo prekršio zakon i da postoji sumnja da su se sklapali vrijedni poslovi van procedure i iza leđa građana Bara”, zaključio je Dragan Tufegdžić.

Share.

Comments are closed.