Dodijeljeno 89.500 eura za biznis planove

Na osnovu Odluke o donošenju Programa podrške razvoju preduzetništva u Opštini Bar i Programa podrške razvoju preduzetništva, Komisija za raspodjelu sredstava donijela je Odluku o odobravanju  sredstava za podršku preduzetništva za 2019. godinu.

Sredstva su dodijeljena Jeleni Pejanović za biznis plan “Ukusi tradicije” – proizvodnja gastro-suvenira specifičnog za turističku ponudu Bara korišćenjem tradicionalnih metoda proizvodnje” (11.400 eura), DOO “Olivmont” Marije Babić za proizvodnju eteričnih ulja (10.800 eura), DOO “Blue IT” za biznis plan “Rentoholic.com-WEB On line kompletna turistička usluga za izdavanje smještaja direktno i putem posrednika” (10.800 eura), DOO “Progressum-centar za edukaciju, savjetovanje i tretman” za biznis plan “Neuro i biofidbek – Novi sistem učenja“ (7.900 eura), DOO “IN-Bar” TA “Ave tours” za plan “Tradicionalna agro-turistička i ponuda kreativnog turizma Bara za tri godišnja doba”( 6.500 eura), PZU “Dr Masoničić” za plan “Ultrazvučni pregledi za svakoga” (10.800 eura), PPU “Mala bajka” za Razvoj kreativnosti i monitoring programa za djecu (11.500 eura), “Monteblow” za plan “Savremeni rekviziti i prateća košarkaša oprema za trening” (10.800 eura), te DOO “Pletent” za istoimeni biznis plan (9.000 eura).  

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Poziv, Komisija je utvrdila da je ukupno pristiglo 39 prijava i da su sve podnijete u propisanom roku, ali jedna nije podnijeta na propisanom obrascu, što je bio uslov tražen Pozivom i propisan tačkom 6.3 Programa.

Vršeći administrativnu provjeru Komisija je utvrdila da dvadeset podnosioca prijave nije dostavilo potpunu dokumentaciju, a lista sa njihovim imenima je objavljena na sajtu Opštine Bar uz poziv da je dopune najkasnije u roku od sedam dana od dana objavljivanja liste. Tri privredna subjekta nisu to uradila, pa njihove prijave nijesu uzete u razmatranje, dok su ostali podnosioci prijava u roku dopunili dokumentaciju.

Na osnovu utvrđene rang liste, Komisija je donijela Odluku o raspodjeli sredstava po Programu podsticanja razvoja preduzetništva za 2019. godinu, kojom se dodjeljuju sredstva za devet prvorangiranih biznis planova u ukupnom iznosu od 89.500 eura. U skladu sa Odlukom, sredstva se dodjeljuju u svrhu subvencionisanja opravdanih troškova u iznosu ne manjem od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi.

Predsjednik Opštine zaključiće Ugovor sa preduzetnicima/odgovornim licima u privrednim društvima kojima je Komisija odobrila sredstva u roku od 10 dana od dana objavljivanja Odluke. Dinamiku realizacije podržanih biznis planova i kontrolu namjenskog korišćenja sredstava vrši Komisija, u skladu sa Programom.

Preduzetnici/privredna društva kojima su dodijeljena sredstva za biznis plan podnose Komisiji izvještaj o realizaciji sa finansijskim izvještajima.

Share.

Comments are closed.