Donijeta Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Bar

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je Naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Bar.

Odlukom je predviđeno da svi subjekti na teritoriji opštine Bar – Opštinski organi, Služba zaštite i spašavanja, privredna društva, ustanove, druga pravna lica i građani – sprovode zaštitu od požara organizovano i neprekidno, a naročito na mjestima i objektima gdje su mogućnosti izbijanja požara najizraženije.

Vlasnici maslinjaka i imanja u obavezi su da očiste svoje posjede od sitnog rastinja koje može biti neposredni uzrok nastanka i širenja požara, i da se pridržavaju zabrane loženja vatre do kraja septembra.

Svaku pojavu požara bez obzira na veličinu neophodno je odmah prijaviti Službi zaštite i spašavanja na broj 123 ili na broj 112 Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Bar sprovodiće se u periodu od 1. jula do 30. septembra 2020. godine, a po potrebi i duže, zbog povećane mogućnosti izbijanja požara.

Share.

Comments are closed.