Dopis DPS-a povodom izvještaja na Bar Infu sa sjednice SO Bar

Našoj medijskoj kući, upućen je dopis od strane OO DPS Bar, kojeg potpisuje predsjednik radne grupe DPS Bar Dušan Raičević, u vezi sa izvještajem na našem portalu sa 14. sjednice SO Bar, objavljenog pod naslovom: “Održana 14. sjednica SO Bar, Stevo Pejović novi direktor Komunalnog preduzeća“.

Dopis prenosimo u cjelosti, bez redakcijskih intervencija:

“Povodom teksta objavljenog na portalu Barinfo 30. jula 2019. godine pod naslovom „Održana 14. sednica SO Bar, Stevo Pejović novi direktor Komunalnog preduzeća“ autora Ilije Kovačevića i Nemanje Jankovića, smatramo za neophodno da vam se obratimo povodom sugestivnog, pristrasnog i neprofesionalnog izvještavanja javnosti o radu lokalnog parlamenta nakon juče održane sjednice.

Uz puno uvažavanje nezavisnosti uređivačke politike medija u kome ste angažovani, neprihvatljivo je da izvještaj sa zasijedanja lokalnog parlamenta na tako grub i nekorektan način selektivno izvještava o imenovanjima ljudi na čelnim mjestima javnih preduzeća.

U naslovu vijesti ističe se jedno od imenovanja na čelu javnih preduzeća (Steva Pejovića), iako su na sjednici izabrani direktori za dva javna preduzeća, dok se drugi ne pominje (Mladen Đuričić). U nastavku vijesti za Pejovića se navodi da je „izabran“, a za Đuričića u dva navrata, da je „razriješen“ i da ga je „Skupština razriješila“, pa tek nakon toga da ga je Skupština „postavila“. Bez obzira što je imenovanju g. Đuričića formalno pravno prethodila procedura okončanja vršenja prethodne funkcije, način na koji je tekst plasiran sugeriše razriješenje, a ne imenovanje, i ostavlja eventualni utisak da se to imenovanje na neki način problematizuje. Osim toga, poznate okolnosti u smislu stranačke pripadnosti kandidata potiču sumnju na tendencioznost iz drugih motiva, za koje se nadamo da nijesu tačni.

Sa druge strane, ovo nijesu bila jedina imenovanja na juče održanoj 14. sjednici Skupštine opštine Bar. U navedenom tekstu u potpunosti se ignoriše izvještaj po sedmoj tački dnevnog reda – Predlozi Odbora za izbor i imenovanja, gdje se o tri izmjene u personalnom sastavu upravnih odbora javnih preduzeća ne pominje ni riječ, niti imena, a na koje je bilo i veoma oštrih reakcija odbornika. Umjesto toga, ovlaš se pominje da se i o tome pričalo, dakle izbjegava prenijeti tok sjednice, koji se mogao čuti i u direktnom prenosu na talasima Radio Bara. Kada ponovo uzmemo u obzir stranačku afilijaciju osporavanih članova, koja je javnosti a i uredništvu dobro poznata, ponovo se potvrđuje naša sumnja u tendencioznost u izvještavanju i stranačku propagandu, gdje se pri imenovanjima kadrova određene partije sugeriše da su „izabrani“, a kada se neki spore ili su iz drugih partija, onda se o tome ne izvještava, ili se pokušava predstaviti u drugačijem svijetlu.

Poštovana gospodo,

Ovim putem želimo da vam ukažemo na neprofesionalnost i pristrasnost u izvještavanju koju, kreiranu na isti način i sa očito istim motivima, primjećujemo ne jednom, nego u kontinuitetu. Takav način informisanja javnosti Bara i Crne Gore je apsolutno neprihvatljiv i mi vam skrećemo pažnju na to, u cilju prekida takve prakse i povratka vjerodostojnom izvještavanju o prilikama u našem gradu.

Molimo vas da ovu sugestiju uzmete u obzir, i da svoje izvještavanje učinite netendencioznim, profesionalnim, i time istinitim. U suprotnom, rad Radio Bara i vašeg portala Barinfo biće obojen selektivnošću i partijskom pristrasnošću, što nikako ne ide u prilog ni profesionalizmu rada ove medijske kuće, niti interesu grada, a to je potpuno, pravovremeno i prije svega istinito izvještavanje građana Bara”, kaže se u dopisu koje potpisuje predsjednik radne grupe OO DPS Bar Dušan Raičević.

Share.

Comments are closed.