Drugo polugođe počinje 31. januara

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, poštujući preporuke Ministarstva zdravlja i trenutne epidemiološke mjere, a u saglasnosti sa Sindikatom prosvjete Crne Gore, donijelo je odluku da se početak trećeg klasifikacionog perioda odloži za 31.januar 2022. godine.

Obrazovne ustanove su dužne da radne dane za prvu sedmicu nadoknade tokom drugog polugodišta.

Share.

Comments are closed.