Stranačka saopštenja, 30. mart: DPS, Demokrate

Klub odbornika Demokrata Bar: Zaslugom Raičevića naknada za novorođenčad se neće povećavati, ali zaslugom Đuričića hoće cijena vode  

Današnja sjednica Skupštine opštine Bar pokazala je još jednom katastrofalan odnos lokalne vlasti prema građanima Bara. 

I dok se u “5 do 12h” sa dnevnog reda sklonio Predlog izmjene Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite od strane Predsjednika Opštine Bar Dušana Raičevića, čime se naknada za novorođenčad neće povećati na 350 odnosno 400 eura za roditelje koji su u stanju socijalne potrebe ili nijesu zaposleni, sa druge strane, Odluka predložena od strane Mladena Đuričića, direktora barskog Vodovoda i Predsjednika Opštinskog odbora DPS-a, kojom se podiže cijena vode za obične fizičke platiše za oko 0,50 centi u prosjeku, zadržana je i izglasana od strane Koalicije DPS-BIRAM BAR-SD.

To znači da je današnja danredna sjednica zakazana isključivo protiv interesa građana Bara, a ne u njihovom interesu kako se to pokušalo prikazati, a sve kako bi se pokrili gubici preduzeća kojim rukovodi predsjednik lokalnog odbora DPS-a.

Još više zabrinjava javno obraćanje Đuričića koji današnju odluku glorifikuje i predstavlja kao nešto što je interes građana Bara. Kako povećanje usluga može biti interes građana? Kako skuplja voda može biti interes građana? Kako nepovećanje naknade za novorođenčad može biti interes građana i grada Bara?

Ovdje se u stvari radi samo o manipulativnom djelovanju i krajnje neodgovornom postupanju DPS dvojca Raičević – Đuričić, pri čemu će ovakvo postupanje građani znati da tumače odnosno “cijene” na predstojećim lokalnim izborima. Isto ovako kako je pomenuti dvojac cijenio interes grada i svojih sugrađana.

Vi građanima povećanje vode i nepovećanje naknade, oni vama pad rejtinga i gubitak vlasti.

***

Saopštenjem za javnost danas se, nakon sjednice SO Bar, obratio predsjednik OO DPS Bar, Mladen Đuričić

Kada govorimo o formiranju cijena vode, i dalje stojimo čvrsto na stanovištu da je to pitanje koje je jako važno našim sugrađanima, jer se nalazimo u složenoj ekonomskoj situaciji, privrednom ambijentu koji je sada pod uticajem jako nepovoljnih globalnih ekonomskih tokova.

Kao takvom, i u ovom trenutku, kao i ranije, mi smo mu se posvetili sa izuzetnim stepenom obazrivosti i osjetljivosti, imajući u vidu interes naših korisnika, njihov složeno ekonomsko-socijalni položaj s jedne, ali i obaveze poštovanja važećih zakonskih propisa s druge strane.

Kada je riječ o formiranju cijena, jasno i precizno ćemo saopštiti  da je naša mogućnost formiranja istih kao privrednog subjekta skoro u potpunosti ograničena i dužni smo poštovati važeće zakonske propise koje propisuje metodologija odredjena od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisanje komunalne djelatnosti.

Dakle, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, uz saglasnost Regulatorne agencije za energetiku, SO Bar je na današnjoj sjednici dala saglasnost na izmjene cijena vode i komunalnih usluga. Upravo navedeni pristup u definisanju cijena vode i komunalnih usluga usmjeren je na stvaranje povoljnijeg ambijenta za potrošače.

Brojna umanjenja navedenih cijena odnose se kako na fizička lica tako i na pravna lica i preduzetnike, čime se smanjuju nameti, stvara povoljniji poslovni ambijent i dodatno podstiče dalji razvoj privrede u našem gradu.

Riječ je o jako značajnom dokumentu, prema kome se konkretno, za pravna lica i preduzetnike umanjenje odnosi na fiksni dio za isporučenu vodu, koji je manji za čak 30,28% sa 1,81€ na 1,26€. Umanjenje se takođe odnosi i na prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu u procentu od 22,34%, sa dosadašnjih 0,29€ na 0,23€ mjesečno. Osim navedenih, varijabilni dio cijene za isporučenu vodu je umanjen za 6,89% s 1,76€ na 1,64€ odnosno za 15,88% za varijabilni dio cijene za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu, sa 0,41€ na 0,35€.

Kada je riječ o cijenama koje se odnose na fizička lica, minimalno povećanje u iznosu od 0,044€ na varijabilni dio cijene za isporučenu otpadnu vodu, anulirano je smanjenjima za sve druge stavke koje se odnose na:

-fiksni dio za ispručenu vodu za 21,43% sa 0,99€ na 0,78€;

-varijabilni dio za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu za 5,08% sa 0,23€ na 0,21€

-fiksni dio za prihvaćenu i odvedenu otpadnu vodu za 22,34%, sa dosadašnjih 0,29€ na 0,23€ mjesečno.

Sigurni smo da je politički oportuno manipulisati ovom temom, ali treba biti elementarno pristojan i reći da smo danas svjedoci da je inflacija osnovnih životnih namirnica na istorijskom rekordu, da su gradjani uplašeni da ih prosto neće biti moguće kupiti, da su cijene energenata zaista nadrealno visoke i da je standard naših gradjana zaista u realnoj kupovnoj moći srozan.

Ako se osvrnemo oko sebe, kao odgovorni ljudi, moramo reći da je u ovakvom momentu privredne stagnacije i rasta cijena na globalnom nivou, korekcija cijena koju smo pripremili zaista u potpunosti posvećena jasnoj poslovnoj politici da korisnici ne osjete bilo kakav udar na njihove kućne budžete, uz poštovanje zakonskih obaveza i stvaranja efikasnog i održivog sistema vodosnabdjevanja.

Smatramo da će novi cjenovnik koji je usklađen sa Zakonom dati dodatan podsticaj razvoju vodovodne i kanalizacione mreže duž čitave barske opštine i ujedno biti prilika da se gradjanima i privredi omogući bolje i kvalitetnije vodosnabdbijevanje“, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik OO DPS-a Bar, Mladen Đuričić.

Share.

Comments are closed.