Dušan Perović: Fond PIO sve više radi na poboljšanju materijalnog položaja penzionerske populacije(prvi dio)

Gost Radio Bara danas je bio Dušan Perović, direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) Crne Gore. Bila je to prilika za razgovor o funkcionisanju Fonda, aktivnostima na očuvanju socijalnog statusa penzionera i novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

„Briga o poboljšanju materijalnog položaja penzionerske populacije ogleda se kroz dugogodišnju realizaciju socijalnog programa Vlade CG, kroz subvencioniranje odmora i oporavka penzionera, subvencioniranja stambene izgradnje za socijalno najugroženije korisnike. Razlog mog današnjeg boravka u Baru je postavljanje kamena temeljca za zgradu za potrebe penzionera u Opštini Bar. Praktično, danas je započela izgradnja stambene zgrade sa 70 stambenih jedinica, jednosobnih stanova i garsonjera za penzionere, koji će za godinu i po dobiti ključeve. Konstrukcija finansiranja je zatvorena, sredstva obezbijeđena. Fond PIO je u ime Vlade CG obezbijedio sopstveno učešće, koje, na osnovu sporazuma, čini 50% cijene koštanja stambene jedinice, 50% će obezbijediti penzioneri, a razlika će se obezbijediti kroz privatno – javno partnerstvo. Sa zadovoljstvom smo danas imali priliku da postavimo ovaj kamen-temeljac sa vašim predsjednikom opštine Dušanom Raičevićem, predsjednikom Saveza penzionera Brankom Vešovićem i predsjednikom Udruženja penzionera Bara, Đedom Begzićem i ostalim sugrađanima koji su prisustvovali ovom događaju. Na ovaj način smo riješili jedno vrlo važno pitanje i obezbijedili krov nad glavom najugroženijoj kategoriji stanovništva. Fond PIO, u saradnji sa Vladom Crne Gore, sprovodi ovu politiku već šest godina. Do sada smo, u saradnji FOND-a PIO, Saveza penzionera CG i lokalnih samouprava, koje obezbjeđuju lokaciju i komunalije, izgradili 510 stambenih jedinica, sa ovim iz Bara to će biti 600. U toku su pripreme u drugim opštinama i taj broj će biti još veći, a aktivnost će biti nastavljena. Potvrda svega ovoga je podrška Vlade, koja podržava ovaj socijalni program i stambenu politiku, kao jednu od mjera. Ovu dobru praksu nastavićemo u narednom periodu“, kazao je Perović, ističući da se svih ovih godina za socijalni program izdvaja između 2,5 do 3 miliona eura, kao i činjenicu da je Crna Gora među rijetkim državama u Evropi koja sprovodi ovakav program.

Rješavanje stambenih problema nije jedina aktivnost koja se sprovodi – kaže naš sagovornik – svake godine izdvajaju se sredstva u iznosu od trista do šesto hiljada eura na ime novčane pomoći za najugroženije penzionere. Riječ je o jednokratnim novčanim davanjima namijenjenim najugroženijem dijelu penzionerske populacije.

Za odmor i oporavak penzionera izdvaja se godišnje više od petsto hiljada eura. Fond PIO raspolaže sa dva objekta – na Žabljaku i u Ulcinju.

„Hotel u Ulcinju sa četiri zvjezdice i 125 ležajeva visoke kategorije, u čiju adaptaciju je prošle godine uloženo 2,6 miliona eura, ima sve sadržaje, bazen, saunu, otvoren je prošle nedjelje. Penzioneri čija je penzija do 300 eura u ovom hotelu pun pansion plaćaće 10 eura dnevno, dok za one čija je penzija preko ovog iznosa, pansion košta 15 eura dnevno, a plaća se u šest mjesečnih rata“, objašnjava Perović. On dodaje da hotel, zavisno od interesovanja, mogućnost i potrebe, može da radi tokom cijele godine.

Socijalni program obuhvata i aktivnosti koje se tiču nabavke zimnice za penzionere.

„Upravo ove nedjelje potpredsjednik Simović je organizovao sastanak na kome sam učestvovao ispred Fonda PIO, a tu su bili i predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, direktor Fonda za razvoj, predstavnici otkupljivača, sa ciljem da se za potrebe penzionera, kao i svih ovih godina, obezbijedi nabavka mesa, po povoljnim uslovima i na rate“, kazao je Perović.

Fond PIO značajno pomaže i rad klubova penzionera.

„U Baru imate prelijepe prostorije za rad penzionera. Tako u čitavoj Crnoj Gori, imamo 240 klubova i pomažemo ih u smislu organizacije rada i informisanja. Svaka tri mjeseca, u saradnji sa Savezom penzionera Crne Gore izlazi časopis „Glasnik penzionera“, koji pored aktuelnih dešavanja, nudi i sva dešavanja vezana za penzijski sistem i aktivnosti vezane za ovu populaciju“, ističe Perović.

Fond je, dodaje naš sagovornik, sklopio 390 ugovora sa raznim trgovinskim lancima i kućama, što penzionerima omogućava kupovinu na rate.

„Na polju zdravstvene zaštite, mi smo u Fondu sa Savezom penzionera sklopili ugovore sa domovima zdravlja i bolnicama u Crnoj Gori, da se popravlja stanje zdravstvene zaštite svih penzionera, na način da se manje čeka, sa ministrom zdravlja razgovarano je da se iznađe mogućnost da se obezbijede dodatne količine ljekova i da se povede računa o visini cijena ljekova. Gospodin Vešović i ja smo prije mjesec razgovarali sa ministrom zdravlja, koji nam je dao uvjeravanja da će se potruditi da potraži odgovarajuća moguća rješenja koja idu u tom pravcu, kao i da se vodi računa o zdravstvenom stanju i popravljanju i podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga“.

Na pitanje da li se razmišljalo o specijalizaciji ljekara-gerontologa, koji bi se bavili ovom populacijom, naš sagovornik ističe da su i na ovoj temi insistirali i da su dobili uvjeravanja da će se raditi na tom planu.

„Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, kao integralni dio sistema socijalnog osiguranja, predstavlja važan faktor za postizanje ekonomske i socijalne stabilnosti svakog društva. Uspostavljen je prvenstveno u javnom interesu, a ispoljava se kroz primarni interes države da se osiguranicima obezbijedi socijalna i materijalna sigurnost za vrijeme i u slučaju kada više nijesu u mogućnosti da ostvare potreban dohodak. Za održivost penzijskog sistema koji se bazira na tekućem finansiranju veoma važan pokazatelj je stopa zavisnosti, kojom se pokazuje odnos zaposlenih i penzionera, odnosno broja uplatioca doprinosa i korisnika prava koji se iz tih doprinosa finansiraju. Vlada Crne Gore ulaže značajne napore u pogledu povećanja ekonomske aktivnosti, kroz investiciona ulaganja u oblasti saobraćaja, turizma, poljoprivrede, što doprinosi povećanju broja zaposlenih koji su uplatioci doprinosa za PIO. Iako su reforme penzijskog sistema bile usmjerene na održavanje njegove stabilnosti i održivosti, deficit Fonda PIO je evidentan i u periodu nakon reformi, ali je iz godine u godinu manji“, ističe direktor Fonda PIO, Dušan Perović.

Drugi dio razgovora sa direktorom Fonda PIO, koji se tiče novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju biće objavljen sjutra.

Share.

Comments are closed.