Emil Kukalj: Radimo na popularizaciji aktivnih odmora

Gost Promenade utorkom na talasima Radio Bara bio je direktor Turističke organizacije Bar Emil Kukalj. Sa njim je o aktuelnom momentu, strategiji razvoja, turističkom prometu, investicijama, valorizaciji potencijala destinacije, inicijativama i planovima, razgovarala Vjera Knežević Vučićević.

BAR INFO: Iako je glavna turistička sezona još uvijek prilično daleko, u TO Bar vrijedno rade na brojnim projektima. Sa ciljem bolje valorizacije zaleđa opštine, potpisali su ugovor sa Planinarskim klubom “Rumija” u vrijednosti od 18.000 eura. Taj projekat će obuhvatiti poslove markiranja staza, tj. iscrtavanja standardizovanom planinarskom markacijom, ali i svih potrebnih aktivnosti u cilju bolje prohodnosti i bezbjednosti turista. U čemu se ogleda njegov značaj i na koji način će doprinijeti valorizaciji potencijala Bara kao turističke opštine?

KUKALJ: Turistička organizacija Bar je u cilju popularizacije aktivnih odmora, ali i povećanja broja dolazaka turista u periodu pred i post sezone sprovela brojne aktivnosti. Jedna od njih je i markacija planinskih staza. U pitanju je bilo javno nadmetanje na kojem je posao dobio planinarski klub “Rumija”. Izuzetno nam je drago što je uključen klub iz Bara koji poznaje uslove i teren u našem zaleđu. Zadovoljni smo što ćemo po prvi put imati staze koje će biti očišćene i održavane na kvalitetan način i prohodne ne samo u jednom periodu, nego tokom čitave godine. Osim turista iz TO Bar upućujemo poziv i sugrađanima da posjete zaleđe, jer pouzdano znam da veliki broj njih još uvijek ne poznaje dovoljno svoju opštinu. Obezbjeđivanje kvalitetne infrastrukture, odnosno prohodnosti tih staza biće, vejrujem, dodatni motiv da se i građani Bara okrenu zdravim stilovima života, ali i da postani promoteri turističke ponude grada. Upravo su aktivni odmori trend u svijetu, a posebno ih preferiraju posjetioci iz zapadne Evrope. Siguran sam da će održavanje 16 planiranih planinskih staza koje obuhvataju i morski i jezerski dio obale, u dužini od oko sto kilometara, značajno doprinijeti pozicionaranju Bara kao još atraktivnije destinacije. U pitanju je izazovan posao koji podrazumijeva kompletno uređenje staza minimunm tri puta u toku godine, dok će se poslovi održavanja realizovati u kontinuitetu. Za praćenje realizacije projekta angažovaćemo nadzorni organ. Pod okriljem projekta planirana je i izrada planinskih mapa uz koje će se zainteresovani podrobno informisati o aktuelnoj ponudi zaleđa Bara, a pomoći će im i prilikom obilaska planinarskih staza.

BAR INFO: Prošle sedmice javnost je imala priliku da čuje Vaše izlaganje sa skupštinske govornice o Programu rada sa programom informativno- propagandne djelatnosti i finansijskim planom TO Bar za 2020. godinu. Jeste li zadovoljni statističkim i finansijskim pokazateljima turizma u Baru?

KUKALJ: Zadovoljni smo, ostvarili smo očekivano. Kada govorimo o tim pokazateljima, gosti su, na osnovu istraživanja koja smo sproveli, zaista zadovoljni turističkom ponudom… Prosječna starost posjetilaca je od 30 do 49 godina, a najveći broj mlađih turista dolazi iz Češke, Mađarske, Poljske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Albanije i Rumunije. Kada je u pitanju vrsta smještaja, u hotelima su boravili turisti starosne dobi od 36 do 46 godina. Kada govorimo o veoma važnom segmentu- potrošačkoj moći naših turista, najbrojniji su oni čija su mjesečna primanja domaćinstva između 500 i hiljadu eura, a slijede oni sa od 1.000 do 1.500 eura. Najveći broj posjetilaca, tradicionalno, dolazi iz zemalja okruženja- Srbije i BiH, ali i ostalih država regiona. Brojni su i turisti iz istočne Evrope, dok gosti iz zapadne Evrope za odmor često biraju jezersku obalu barske opštine. Kao destinaciju za odmor zanimljivi smo porodicama sa djecom, kao i gostima koji dolaze samo sa partnerom. Primarni motiv dolaska je odmor i opuštanje, a slijede zabava, nova iskustva i doživljaji, pa uživanje u jelu i piću… Dominantan izvor informisanja turista je Internet (društvene mreže) a važne su i preporuke rodbine ili prijatelja. Gosti u Bar u najvećem broju slučajeva doputuju svojim automobilom, a sveki treći stiže avionom. Smještaj uglavnom rezervišu unaprijed (pet do osam sedmica prije dolaska) i to u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima smještajnog objekta. Glavne aktivnosti posjetilaca su plivanje, a slijedi posjećivanje lokalnih manifestacija, priredbi, koncerata, šoping, razgledanje znamenitosti, posjećivanje galerija, muzeja… Generalno su zadovoljni ponudom, a ono što mogu navesti kada je u pitanju ukupna ostvarena potrošnja tokom ljetnje sezone, u prosjeku iznosi 362 eura, dok su prosječni dnevni troškovi po osobi oko 53 eura. To je nešto niže od državnog prosjeka. Ne možemo reći da smo sa tim iznosom zadovoljni, međutim, imajući u vidu cijene i stanje turističke ponude, taj prihod odgovara ponudi, pa su gosti zadovoljni odnosom cijene i kvaliteta. Najveću potrošnju su u prosjeku ostvarili turisti iz Velike Britanije (660 eura), potom (znatno brojniji) turisti iz Rusije, koji su trošili u prosjeku po 590 eura, iz Italije po 540 eura, Skandinavskih zemalja po 495 eura… Slijede gosti iz Njemačke, Francuske, Ukrajine, Poljske, Češke, Mađarskae… Potrošnja gostiju iz okruženja, imajući u vidu njihovu ekonomsku moć, je na nešto nižem nivou. Gosti iz Srbije su tako u prosjeku potrošili 253 eura, iz BiH 245 eura, ali kako su među najbrojnijima, tako u apsolutnim ciframa njihova potrošnja odskače u odnosu na druge zemlje.

BAR INFO: Jeste li zadovoljni prihodima Turističke organizacije?

KUKALJ: Prihodima od boravišne i turističke takse smo zadovoljni. Kada je članski doprinos u pitanju, izmjene Zakona o TO- ima, koji se sada obračunava po drugoj metodologiji (na osnovu ostvarene dobiti kompanija, a ne na osnovu prihoda) jdovelo je do značajnog umanjenja tog prihoda. To su objektivni razlozi na koje mi kao organizacija, ne možemo da utičemo.

BARINFO: U toku je izrada Strategije razvoja turizma Bara do 2026. godine. Zbog čega je taj dokument važan za destinaciju i kako napreduje njegova izrada?

KUKALJ: TO Bar je sprovela postupak javne nabavke za izradu te Strategije razvoja. Na tom postupku izabran je Institut za turizam iz Hrvatske, kao zaista referentna ustanova koja se bavi upravo izradom ovakvih dokumenata. Za kvalitetan razvoj destinacije, strateški okvir kojim se, prije svega definišu osnovni pravci razvoja turizma u opštini je neophodno imati. Ne kažem da se do sada on nije razvijao organizovano. Za to su zaslužne kako naše organizacije, tako i javne ustanove, turistički poslenici, privreda, opština i nadležni sekretarijati. Ipak, procijenili smo da je veoma važno da imamo dokument koji će nam dati petogodišnji okvir i pravac razvoja turizma. Ne kažem da će se bitnije razlikovati od dosadašnjih razvojnih pravaca, ali će nam otvoriti nove vidike. Strategija će obuhvatiti više segmenata- od analize, preko preporuka do zaključaka kako da riješimo određene izazove, ali i viziju kako da se pozicioniramo i na koje ključne segmente i tržišta da se fokusiramo, kada je u pitanju marketing destinacije. Obuhvatiće i razvoj programa konkurentnosti, smjernice za marketing, smjernice za menadžment, odnosno upravljanje destinacijom, smjernice za digitalni marketing, koje proizvode i infrastrukturu treba razvijati u opštini, ali, isto tako, i akcioni plan implementacije strategije kako bi koncipirali kvalitetne programe rada i organizaciju strukturirali na način da se postignu zadati ciljevi i indikatori koje će nam strategija dati. U utorak planiramo prezentaciju na kojoj ćemo širu javnost upoznati sa osnovnim elementima razvoja ovog dokumenta. Očekujem interesovanje i aktivno učešće u izradi dokumenta predstavnika turističke privrede kako bi na kraju bio prihvaćen i od stručne i šire javnosti i nadležnih isntitucija.

BAR INFO: Značajnu ulogu u prezentaciji Bara kao atraktivne destinacije ima i promotivni materijal, kao i izrada suvenira, video- materijala… Savremeni trendovi nameću praćenje trendova i inovacije. Šta je predviđeno planom za ovu godinu?

KUKALJ: Tako je. Promotivni materijali su veoma važni. Bez obzira što vrijeme štampanog materijala prolazi, jer se sve “seli” u digitalnu sferu, veoma je važno da se turisti informišu kako prije odabira destinacije (prilikom posjeta sajmova na kojima se predstavlja ponuda), tako i kada na odmor stignu. I ove godine smo izradili opšti destinacijski katalog, katalog smještaja, uradili smo brošuru za seniore (jer smo primijetili da nam na sajmovima najbolje prolaze one rađene za određenu ciljnu grupu), a u toku je izrada brošure za porodice sa djecom. Nijesmo zaboravili ni flajere, informativne letke, suvenire… Primijetili smo da posjetioci sajmova vole da dobiju neki simboličan poklon koji će ih asocirati na destinaciju, pa na štandovima gdje su zastupljeni i poklončići tog tipa, vlada značajno veća gužva i interesovanje za destinacijom.

BAR INFO: Za rezultate je neophodno i unaprijeđenje turističke infrastrukture u opštini. Šta je u toj oblasti urađeno u proteklom periodu i kakvi su planovi za naredni?

KUKALJ: TO Bar se trudi da sredstva, znanje i rad uloži i u tu oblast. Prošle godine smo završili kružni tok u Šušanju, koji je zaista oplemenio taj dio grada, organizovali smo brojne događaje, uključili se u akciju “Naš Bar- čist grad” koja se realizuje u saradnji sa opštinom, komunalnim preduzećem i nadležnim sekretarijatom, obilježavamo svjetski Dan planete Zemlje… Svake godine organizujemo i akciju “Za još ljepši grad” sa ciljem da Barani urede svoje bašte, balkone, dvorišta, kako bi turističku sezonu dočekali spremni. Turističku infrastrukturu unaprijeđujemo i kroz zajedničke projekte sa opštinom Bar. Uključićemo se i u projekat izrade turističke signalizacije, jer nam je zaista važno da gosti imaju pravu informaciju koje atrakcije treba posjetiti i, naravno, kako do njih stići. Saradnja je odlična i sa institucijama na nacionalnom nivou- Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Nacionalnom turističkom organizacijom…

BAR INFO: Turistička organizacija Bar realizuje i projekte od značaja za valorizaciju kulturne baštine, kao i one koji se finansiraju od strane Evropske Unije.

KUKALJ: Tako je. Prošle godine je raspisan javni poziv na koji se prijavilo 12 aplikanata, a šest projekata je dobilo podršku Turističke organizacije. Oni su završeni, a finalno izvještavanje očekujemo u ovom mjesecu. Značajan broj njih je već javno promovisan. Zaista smo zadovoljni njihovim učinkom, iako sredstva opredijeljena za tu namjenu ne mogu u značajnoj mjeri poboljšati infrastrukturu kulturnih dobara, ali ipak mogu stvoriti preduslove za njihovu rekonstrukciju u narednom periodu i uticati na skretanje pažnje na značaj njihove valorizacije u turističke, ali i druge svrhe. Aktivni smo aplikanti i za projekte koje finansira EU. U toku su dva projekta u kojima se TO Bar javila kao partner- to su Emoundergrouns i Wrecks4all. U njihovoj realizaciji raspolagaćemo sa budžetom od preko 260.000 eura, pri čemu će TO Bar, kao i do sada u sličnim projektima, finansijski učestvovati. U Emoundergrouns-u jedan od pridruženih partnera je i Kulturni centar. Wrecks4all-om (koji se odnosi na mapiranje, digitalnu obradu i predstavljanje olupina brodova) pokušaćemo da valorizujemo resurse našeg podmorja koji mogu biti iskorišćeni i u turističke svrhe.

BARINFO: TO Bar je prepoznata i po organizovanju brojnih manifestacija kulturnog, zabavnog, promotivnog karaktera, koje značajno doprinose unaprijeđenju kvaliteta boravka posjetilaca ovog dijela rivijere. Nakon “Ljeta sa zvijezdama”, “Igara bez granica”, Maslinijade, Koštanijade, Festivala grožđa, “Pohoda u planine”, izvanrednog višednevnog “Novogodišnjeg hepeninga”, pripremate i koncert povodom Dana zaljubljenih. Šta Barane i njihove goste očekuje 14. februara?

KUKALJ: Imajući u vidu da se tokom februara u Baru organizuje manji broj manifestacija, planiramo da i ove godine upotpunimo ponudu. Pripremili smo koncert Tijane Bogićević. Vjerujem da smo napravili dobar izbor, iako su prvobitnu namjeru da koncert organizujemo na Trgu Vladimira i Kosare osujetile nepovoljne vremenske prilike najavljene za utorak. Ipak, siguran sam da će atmosfera u sali Doma kulture biti odlična i da će TO Bar dati značajan doprinos da Barani uz dobru atmosferu i raspoloženje obilježe ovaj romantični datum. U saradnji sa privrednicima i hotelijerima objedinili smo njihovu ponudu i predstavili je na stranicama TO Bar na društvenim mrežama i veb sajtu, jer nije veliki broj onih koji organizuju proslavu Dana zaljubljenih. Procjenjujem da će ovaj koncert doprinijeti povećanju stepena popunjenosti smještajnih kapaciteta u periodu kada nije svojstveno da imamo značajan broj posjetilaca.

Share.

Comments are closed.