FPEP: Nastava ubuduće preko elektronske platforme

Shodno Naredbi Ministarstva zdravlja Crne Gore, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar obustaviće sve obrazovne aktivnosti (predavanja, vježbe, konsultacije, kolokvijume i dr.) koje su rasporedom o nastavi bile predviđene u periodu od ponedjeljka, 16. januara 2020.godine zaključno sa ponedjeljkom, 30. januara 2020.godine.

U periodu obustave nastavnih aktivnosti, a poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, naša ustanova visokog obrazovanja pripremila je poseban krizni plan. FPEP Bar koristiće mogućnosti koje pružaju savremene informacione – komunikacione tehnologije kako bi se omogućio savremeni način prezentovanja nastavnog materijala i savladavanja gradiva preko već uspostavljene postojeće elektronske platfome. S tim u vezi, studentima će na raspolaganju biti dostupni materijali za pripremu kolokvijuma putem elektronske platforme naše ustanove – www.E-fpe.com .

Svi propušteni kolokvijumi i druge provjere znanja, koji su akademskim kalendarom prvobitno bili zakazani u terminima obustave nastave, biti nadoknađeni po rasporedu koji će naknadno biti određen. 

Share.

Comments are closed.