Izabran novi Opštinski odbor BS u Baru

Skupština Bošnjačke stranke, uz prisustvo 72 delegata, iz deset mjesnih odbora, izabrala je novi Opštinski odbor u Baru, koji će brojati 41-og člana.

U decembru prošle godine, zbog dugotrajnih problema u rukovođenju, funkcionisanju i radu, Glavni odbor Bošnjačke stranke donio je odluku o raspuštanju Opštinskog odbora u Baru. Nakon toga, izabran je Inicijativni odbor koji je pripremio partijske izbore u svim mjesnim odborima. Član Izvršnog odbora i koordinator Predsjedništva BS Damir Gutić je rukovodio svim aktivnostima pripreme novih partijskih izbora .

Pozdravljajući delegate Skupštine Gutić je kazao da je za nekoliko mjesecu urađeno puno na uspostavljanju nove partijske baze i temeljne reorganizacije BS u Baru.

“Dobar posao koji je urađen ogleda se u ponovnom strukturiranju Bošnjačke stranke i sada smo na dobrom putu da taj fokus koji je bio gurnut u stranu ponovo postavimo u centar naših težnji. Stranka ponovo funkcioniše kao sistem i mislim da će to biti dugoročno važno, voditi odgovornu politiku prema svim članovima, simpatizerima i u krajnjem, prema narodu koji predstavlja. Krenuli smo iz početka, uspostavljena je nova baza članstva, uspostavljen je sistem odlučivanja i procedure, uspostavljeni su mjesni odbori kao početni organi stranke. Ubjeđen sam da će kvalitetnom radom novi opštinski odbor pokazati dobre rezultate u narednom periodu”, istakao je Gutić.

Potpredsjednik Bošnjačke stranke Osman Nurković je, u svom obraćanju istakao da očekuje da će Bošnjačka stranka pokazati jedinstvo i zajedništvo i ojačati svoju poziciju u Baru i na svim nivoima.

“Siguran sam da će formiranjem novog odbora biti ojačana BS u Baru, a da će problemi od ranije ostati iza nas. Sigurno je Bošnjačka stranka prepoznata kao ozbiljan politički subjekat našeg naroda, na svim nivoima, i očekujem da će dobiti još veće povjerenje građana. Do sada je BS mnogo uradila na afirmaciji strateških državnih interesa, ali i jačanju pozicije Bošnjaka. Ulaganja u nerazvijene dijelove države,u sjever, izgradnja infrastrukture i mnogi strateški projekti koji se ostvaruju preko Vlade, predstavljaju dio našeg programa od osnivanja BS”, kazao je Nurković .

“U Baru imamo značajan potencijal za rast, i to treba da iskoristimo na prvim parlamentarnim izborima. Kroz ozbiljan rad i dobru organizaciju u Baru i u drugim opštinskim odborima, možemo imati, najmanje tri, a možda i četiri poslanička mandata. Ovaj rezultat bi značio da se može formirati vlast bez BS. Ucešće u vlasti na nivou države u narednom mandatu, značiće dobar kontinuitet i utemeljenje u svim državnim institucijama i velike benefite, za nas narod i članstvo BS”, zaključio je Nurković.

Delegati Skupštine su tajnim glasanjem izabrali novi sastav Opštinskog odbora u kome su: Rasim Honsić, Suljo Mustafić, Edina Dešić, Sead Delalić, Anita Adrović, Mehmed Feratović, Sadetin Peričić, Muamer Hajdarpašić, Isad Kurpejović, Safet Kočan, Jasmin Hot, Elvir Škrijelj, Meliha Gutić, Ilhan Hasović,Ermin Hajdarpašić, Nermin Kalač, Rejhan Kalač, Amela Hot, Sadija Mustafić, Edin Skenderović, Alen Kalač, Elvedin Adrović, Hajriz Ličina, Hajradin Murić, Diadela Husović, Samir Perazić, Jasmin Škrijelj, Suljo Perazić, Kemal Agović, Amel Dedeić, Dženita Murić, Jasmin Kajević, Sehera Kalender, Adem Husović, Elhan Huremović, Armin Čolović, Nermin Škretović, Kamber Karađuzović, Aida Kolar, Ferida Peročević i Sabro Čolović.

U narednom periodu biće izabrano rukovodstvo Opštinskog odbora- predsjednik , potpredsjednici i izvršni odbor, kaže se u saopštenju Službe za informisanje BS.

Share.

Comments are closed.