Izložba Miluna Lutovca otvorena u Tivtu

Juče je u JU Muzej i galerija Tivat otvorena izložba “Human migration” barskog umjetnika, teoretičara savremene umjetnosti, dr Miluna Lutovca.

Postavku je otvorila istoričarka umjetnosti, Marija Saičić, ističući da su “Milunovi radovi subjektivna poezija koja bogatim koloritom i ekspresivnom vokabularnošću govori o čovjekovom putu migracija koji je neophodan za razvoj umjetnosti”.

“Na njegovim apstraktnim radovima, on snažnim pokretom i eksplozijom boja ukazuje na čovjekovo traganje i to traganje rezultira vječitim vibriranjem, ali i vječitim vraćanjem samom sebi svojim korijenima i najdubljim žilama čovjekovog postojanja i stvaranja. Njegovi radovi podsjećaju na let ptica. Kao što one migriraju u toplije krajeve, tako čovjek migrira u neke nove i ljepše duhovne predjele. Na ovoj izložbi fokus je na migracijama ideja, odnosno na hodu čovječanstva i umjetnosti”, istakla je sinoć Saičić.

Dr Milun Lutovac diplomirao je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1996. do 2001. godine bio je profesor u Gimnaziji “Niko Rolović” u Baru, a od 2002. do 2007. godine, na mjestu direktora Kulturnog centra Bar. Diplomatsku akademiju “Gavro Vuković”, završio je na Pravnom fakultetu, UCG, 2004. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine. Doktorirao je na UDG u Podgorici. Od 2014. godine vodi i zastupa Umjetničku galeriju “Velimir A. Leković” u Baru. Bio je selektor likovnog programa na Festivalu “Barski ljetopis” od 2014. do 2017. godine, a književnog od 2017. godine. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika. Autor je nekoliko stručnih knjiga, a imao je pet samostalnih izložbi i učestvovao na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

“Migracija je neprekidni dinamizam, interakcija suprotnih struja, magija ekstrema. Tačnije, ovdje je riječ o neobičnoj likovnoj i teorijskoj iluminaciji tajnog rukopisa o hodu čovječanstva, datom kroz svjetlost savremene umjetnosti. Bog i đavo, početak i kraj, život i smrt,  tačke  su nedogleda koje naslućujemo u zarotiranim obrisima iskidanih poteza – jezika ptica. Oblici organizacije i kompozicije predstavljenih djela  u Tivtu, implicitno ili eksplicitno, bez obzira na već pomenuti dinamizam migracija, na kraju ipak prihvataju ili izražavaju koncepciju ‘linearne istorije nastajanja i nestajanja’, kao da sve počinje i završava linijom”, rekao je za Bar Info dr Milun Lutovac.

Izložba Miluna Lutovca u Tivtu se može pogledati do 20. decembra.

Share.

Comments are closed.