Javna rasprava za Nacrte Odluke o budžetu Opštine i Odluke o komunalnom redu

Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrte Odluke o budžetu Opštine Bar za 2020. godinu i Odluke o komunalnom redu na teritoriji Opštine Bar, koji su stavljeni na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 6. novembra 2019. godine.

U tom periodu Sekretarijat za finansije Opštine Bar, Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije i Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine organizovaće javne rasprave.

Za žitelje MZ Mrkojevići – Pečurice javna rasprava biće održana 11. novembra u 18:00 u prostorijama OŠ “Mrkojevići”, za MZ Spič – Sutomore 12. novembra u 18:00 u prostorijama MZ, za MZ Ostros i Šestani 13. novembra u prostorijama MZ Ostros, a za žitelje MZ Crmnica 13. novembra u 15:00 u prostorijama MZ na Virpazaru.

Za građane MZ Bar I, Bar II, Bar III, Bar IV, Bar V, Stari Bar i Šušanj javna rasprava je na programu 14. novembra u 18:00 u sali SO Bar, a na istom mjestu će biti organizovana i Stručna javna rasprava 18. novembra u 12:00.

Uvide u Nacrte akata, zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Sekretarijatu za finansije Opštine Bar, Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije i Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, kao i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.

Iz Opštine Bar pozivaju građane da učešćem, prijedlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnih tekstova ovih akata.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrte akata mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i Sekreatarijatu za imovinu, zastupanje i investicije za nacrt pod tačkom 1 i Sekretarijatu za komunalno – stambene poslove i zaštitu životne sredine za nacrt pod tačkom 2, neposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine Bar, zatim putem pošte: Bulevar Revolucije br. 1 ili na e-mail: finansije@bar.me ili agencija@bar.me za nacrt pod tačkom 1 i sekretarijat.ksp@bar.me za nacrt pod tačkom 2, zaključno sa 20. novembrom.

Share.

Comments are closed.