Jednoglasno usvojen predlog liste kandidata za novi Opštinski odbor DPS Bar

U Baru su održane sjednice Izvršnog i Opštinskog odbora DPS Bara, čijim radom je predsjedavala predjednica OO Branka Nikezić,  a u ime centrale DPS prisustvivao je Goran Jevrić, koordinator u ime Izvršnog odbora Partije.

“Na sjednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora DPS Bara je jednoglasno usvojen predlog liste kandidata za novi Opštinski odbor DPS Bara čiji članovi će biti birani na Opštinskoj izbornoj konferenciji, koja je zakazana za 29.jun 2019.godine.

Članovi Izvršnog odbora su nakon desetodnevne analize preko 420 predloženih kandidata od strane Mjesnih odbora i članova DPS-a, za članove Opštinskog odbora DPS u Baru, zaključio da DPS u Baru ima izuzetnu kadrovsku bazu koja je garant budućih pobjeda DPS pod Rumijom, i da je pred njima bio ni malo lak partijski zadatak da se Opštinskom odboru predloži lista od 79 kandidata za članove Opštinskog odbora DPS u Baru.

Liste kandidata, koju je Izvršni odbor jednoglasno usvojio, se sastoji od 79 kandidata od kojih će novi saziv Opštinskog odbora nakon Opštinske izborne konferencije, činiti njih 64 koji dobiju najveći broj glasova i među kojima ima 40% novih kandidata koji do sada nisu bili članovi Opšinskog odbora, preko 20% mladih i preko 30% pripadnica članica DPS.

Nakon sjednice Izvršnog odbora je održana i sjednica Opštinskog odbora koja je jednoglasno podržala predlog Izvršnog odbora, a tokođe je jednoglasno usvojen predlog Mjesnih odbora za predstavnike – delegate na Opštinskoj  izbornoj konfernciji u ime svih Mjesnih odbora DPS u Baru”, kaže se u saopštenju Službe za informisanje OO DPS Bar.

Share.

Comments are closed.