JPMD: Rad sa strankama telefonom ili e-mailom

U skladu sa donijetim privremenim mjerama i preporukama Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavijestilo je građane da će se, u periodu trajanja privremenih mjera i preporuka Nacionalnog

koordinacionog tima za zarazne bolesti i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a počev od ponedeljka, 16. marta 2020. godine, rad sa strankama obavaljati posredno, putem centralne telefonske linije +38233452709 i/ili putem e-mail adrese jpmdcg@t-com.me.

“Ovim putem molimo stranke i zainteresovane građane da se pridržavaju donijetih mjera i preporučujemo da se o svojim zahtjevima informišu putem naznačene telefonske linije i/ili e-mail adrese. Stranke koje su u proceduri otkupa ili predaje dokumentacije po Javnim pozivima za davanje u zakup kupališta i ugostiteljskih terasa, takođe molimo da se prvo informišu na kontakt telefon +38233452709. Javna otvaranja ponuda će se održavati regularno, u konferencijskoj sali hotela ‘Blue Star’ i to u manjim grupama, u skladu sa preporukama NKT i Instituta za javno zdravlje Crne Gore”, stoji u saopštenju JPMD.

Share.

Comments are closed.