Komunalci: Pozovite nas, preuzećemo vaš kabasti otpad!

Iz Komunalnog preduzeća obavještavaju građane da, ukoliko imaju potrebu za odlaganjem kabastog otpada (biootpad-grane i zelenilo, građevinski materijal, stari namještaj, bijela tehnika i ostalo), postupe shodno Odluci o komunalnom uređenju grada, te pozivom na 030/312-479 ili 311-418 (radnim danima) dogovore preuzimanje otpada.

“Naše službe tu uslugu vrše brzo i efikasno, a na taj način se izbjegavaju kaznene odredbe shodno pomenutoj Odluci i daje doprinos komunalnog uređenja i zaštite javnih površina na prostoru našeg grada”, kazali su iz DOO Komunalnog preduzeća.

Oni su obavijestili javnost da su su u prethodnom periodu uklonili veće količine kabastog otpada na području prigradskih naselja. Ove aktivnosti su sprovedene u sklopu priprema za uređenja lokacija za predstojeću turističku sezonu.

“Sakupljeni i odvezeni otpad je bio na nesavjestan način odlagan na lokacijama gdje su postavljene posude za odlaganje kućnog otpada.I pored naših napora i poziva prema građanima da na organizovan način, u saradnji sa našim Društvom organizujemo odvoz ovih vrsta otpada, neznatan broj građana je uvažio naše pozive. Zbog toga se otpad nekontolisano odlaže na tim lokacijama i stvara ružnu sliku i narušava ambijetalnu higijenu”, zaključuju iz DOO Komunalne djelatnosti.

Share.

Comments are closed.