Krivične prijave za paljenje kontejnera za smeće

Saopštenjem za javnost su se obratili iz Komunalnog preduzeća DOO. Obraćanje prenosimo u cjelosti:

“Na teritoriji opštine Bar poslednjih godina svjedoci smo prakse da neodgovorni pojedinci, paljenjem kontejnera i prostora oko kontejnera, dovode do uništavanja imovine i osnovnih sredstava Društva.

Naime na lokacijama u Čanju, Sutomoru, naselju Sveti Ivan i Veliki pijesak dolazi do čestih paljenja kontejnera, na koji način dolazi do oštećenja osnovnih sredstava ovog privrednog Društva. Nakon intervencije Vatrogasne službe i lokalizovanja požara dolazi do deformacije i totalnog uništenja kontejnera što za Društvo stvara veliku finansijsku štetu, imajući u vidu cijene kontejnera na tržištu.

Koristimo ovu priliku da upoznamo javnost da će DOO Komunalne djelatnosti Bar, u saradnji sa Upravom policije i službom Komunalne policije, ubuduće prema počiniocima podnositi krivične prijave shodno Članu 253 Krivičnog zakonika Crne Gore (Uništenje i oštećenje tuđe stvari) gdje decidno stoji:

(1) Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom tuđu stvar, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

(2) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi tri hiljade eura, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

(3) Ako je djelom iz stava 1 ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za djela iz stava 1 ovog člana, ako je oštećena stvar u privatnoj svojini, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi

Nadamo se da će ovo saopštenje doprinijeti da se ovakva praksa zaustavi i omogući nesmetano obavljanje sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa teritorije opštine Bar. Očekujemo pomoć i saradnju korisnika naših usluga, mjesnih zajednica, NVO organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, da svi zajedno damo svoj doprinos, kako bi se ovoj pojavi stalo na kraj i počinioci bili sankcionisani u skladu sa Zakonom”, kaže se u saopštenju koje potpisuje Stevo Pejović, izvršni direktor DOO Komunalne djelatnosti Bar.

Share.

Comments are closed.