Lalević: Svi ljekari uveliko premašili projektovani broj pacijenata

Dom zdravlja Bar je tokom 2019. godine realizovao sve zadatke predviđene programom rada, kao i one koji se sprovode u okviru programa Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva, a u skladu sa savremenim metodama značajnim za funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite.

“Od strane korisnika naših medicinskih usluga nijesmo imali nijednu primjedbu upućenu Ministarstvu zdravlja, a upućena je samo jedna primjedba na kvalitet rada Doma zdravlja. Kada sagledamo podatak da kroz našu ustanovu dnevno prođe između dvije, do dvije i po hiljade pacijenata, a u toku turističke sezone imamo preko sto hiljada gostiju od kojih prilično velik broj potraži usluge u našoj ustanovi, jasno je koliki je obim posla i odgovornost našeg osoblja”, kaže direktor Doma zdravlja Bar Borislav Lalević.

U toku prošle godine u ovoj ustanovi izabrani doktori za odrasle su pružili 266.871 uslugu, izabrani doktori za djecu 43.736 usluga, a izabrani doktor za žene 14.000 usluga pacijentima.

“Ako napravimo analizu u procentima, svi ljekari su u odnosu na planiranu kvotu uveliko premašili projektovani broj pacijenata. Izabrani doktori za odrasle su plan i program dobijen od Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva, premašili za 13,75%, izabrani doktori za žene pregledali su za 78 procenata pacijentkinji više od planiranog, a u ovim podacima prednjači Centar za menatlno zdravlje čiji su ljekari kvotu premašili za čak 187%. Više od predviđenog radili su i zaposleni u Centru za djecu sa posebnim potrebama (gdje je plan premašen za osam procenata), jedinici za patronažu (47% više pacijenata), jedinici za prevoz 46%…”, navodi Lalević.

Pod okriljem Doma zdravlja rade i Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje i Higijensko- epidemiološka služba.

“U Savjetovalištu za dijabetes sprovedeno je 884 analize. U Savjetovalištu za mlade realizovali smo 12 radionica. Na osnovu rezultata i povratnih informacija korisnika naših usluga, mogu da ustvrdim da su naša savjetovališta, ako ne najbolja, onda među najboljima u državi”, zadovoljan je direktor barskog Doma zdravlja.

On pohvaljuje i rad ambulanti u Virpazaru, Ostrosu, Sutomoru i Starom Baru. Navodi da je samo u Virpazaru na godišnjem nivou pregledano 7.300 pacijenata, pri čemu su, zbog starosne strukture žitelja tog dijela barskog zaleđa, uglavnom u pitanju kućne posjete i obilasci. U Ostrosu je, kako podsjeća Lalević, broj stanovnika u rapidnom smanjenju, pa tamo imaju manje od hiljadu pacijenata, a ne tako davno taj broj je dostizao blizu 4.000. Ipak, i tamo je broj medicinskih usluga velik- 5.888. U Starom Baru pregledali su 5.700 osiguranika, dok je najviše pregleda obavljeno u Sutomoru- skoro 12.000. I ljekari u Medicini rada bili su vrijedni – pružili su preko 9.500 usluga.

“U proteklom periodu zaživjeli su elektronsko zakazivanje i izdavanje recepata elektronskim putem. Prema Kliničkom centru izdali smo 13.300 uputa, od kojih je realizovano oko 60%. Broj uputa prema Opštoj bolnici bio je 53.740, od čega je realizovano oko 50.000. Izabranim doktorima su obezbijeđeni USB tokeni, tako da sa elektronskim izdavanjem recepata nemamo nikakvih problema”, navodi Lalević.

U Domu zdravlja Bar uspješno realizuju i skrining programe debelog crijeva i grlića materice. Od 1.970 osiguranika kojima je upućen poziv za skrining debelog crijeva, odazvalo se 1.500.

“I pacijentkinje kojima je preporučen skrining grlića materice bile su odgovorne, pa je većini odrađen taj pregled. Višegodišnji problem- nedostatak ginekologa, aktuelan je i dalje. Ordinira samo jedan ginekolog- dr Sandra Šaranović, a po ugovoru je angažovana i ginekološkinja iz Opšte bolnice dr Branka Stanišić. I u tako otežanim uslovima, plan je premašen za osam posto”, podvlači Lalević.

Izuzetnu pažnju u ovoj ustanovi primarnog tipa posvećuju i edukaciji i stručnom usavršavanju, pa je za tu svrhu opredijeljeno preko 20.000 eura. Komisija za kontrolu kvaliteta imala je šest sjednica, a radovi na održavanju objekata ambulanti za koje je uloženo 75.000 eura, dali su dobre efekte. Sa ciljem osavremenjivanja nabavljeni su i potrebni uređaji i medicinska oprema, za šta je utrošeno oko 55.000 eura. Što se tiče potrošnje ljekova, uspjeli su da se uklope u plan u iznosu od 450.000 eura projektovan od strane resornog ministarstva.

“Za ljekove sa liste ‘B’ (koje pacijentima prepisuje komisija) na koju mi kao ustanova ne možemo da utičemo, utrošeno je 130.000 eura. Prema tome, ako izuzmemo listu ‘B’, za potrebe Doma zdravlja nijesmo potrošili ni 70% planiranih sredstava za potrebe naše ustanove”, objašnjava naš sagovornik.

Što se tiče akreditacije laboratorija, direktor barskom Doma zdravlja zadovoljno naglašava da je ta ustanova, pored Instituta za javno zdravlje, jedina u Crnoj Gori izvršila akreditaciju sanitarne mikrobiologije, sanitarne hemije, uzorkovanja vode i namirnica, akreditaciju briseva, a u planu je i akreditacija laboratorije za hranu i kliničke laboratorije u okviru mikrobiološke laboratorije. Po okončanju tog procesa steći će se uslovi za akreditaciju kompletne ustanove, čime će Dom zdravlja Bar biti jedina akreditovana ustanova u Crnoj Gori za te vrste analiza.

“Da bi ostale ustanove mogle da se akreditiju, prethodno taj proces treba sprovesti u laboratorijama koje rade pod njihovim okriljem. Za sada, koliko je meni poznato, jedino Dom zdravlja Podgorica ima ovoliki broj akreditovanih laboratorija”, kaže Lalević.

Organizovanjem nekoliko edukativnih radionica, pažnju su posvetili i zaštiti na radu. Realizovana je i procjena kvaliteta, sigurnosti i pristupačnosti postojećih mikrobioloških usluga na nivou države, što je predviđeno projektom iza kojeg stoji Evropska Unija. Krajem januara eksperti iz te oblasti obišli su mikrobiološku laboratoriju, slijedi planiranje, pa opremanje i uređenje…

Značajne efekte treba očekivati i od prekograničnog IPA projekta sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, u čiju realizaciju je uključen Odsjek za higijenu i ekologiju Doma zdravlja Bar, kojim rukovodi doktorka Snežana Barjaktarović Labović. Vrijednost projekta je 180.000 eura, a barska ustanova za početak realizacije treba da isprogramira 15% tog iznosa.

“U toku je i projekat koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim zdravstvenim problemima. Njihovu socijalnu izolovanost nastojimo da smanjimo i uvođenjem usluge kućnih posjeta. U njegovu realizaciju je uključena dr Branka Purlija. Nastojimo i da, u skladu sa mogućnostima, podržimo i osobe sa invaliditetom, a značajnu pažnju posvećujemo i promociji rodne ravnopravnosti. Tokom prošle godine organizovali smo četiri edukativna predavanja na tu temu, koja su od strrane naših zaposlenih bila veoma dobro posjećena”, kaže Lalević.

Govoreći o korisnim inovacijama, ističe da u Domu zdravlja Bar poštuju i smjernice za postupanje u pružanju zdravstenih usluga adolescentima žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja unutar porodica, ali i onim mladim ljudima koji trpe vršnjačko nasilje. Obaveza izabranog doktora, iako je to, kako Lalević objašnjava, često veoma teško, je da prepozna te slučajeve.

Share.

Comments are closed.