Lična karta – Impressum

Lokalni javni emiter Radio Bar je društvo sa ograničenom odgovornošću koje pruža usluge javnog informisanja.

Radio Bar je elektronski medij koji proizvodi radio program i ima svoj portal Bar Info i podsajt sportbar.me, a na portalu Bar Info se putem live streama emituje i program Radio Bara.

Sjedište preduzeća je na adresi: Bulevar Dinastije Petrović H 14 u Baru.

Mejl adresa je radiobar@t-com.me;  kontakt telefoni +382 30 303 124 i +382 30 303 128.  Adresa sajta www.barinfo.me i www.sport.barinfo.me

Vlasnička struktura:

 Osnivač LJE Radio Bar je Skupština Opštine, druga pravna fizička lica neposredno ili posredno, nemaju udjela u osnivačkom kapitalu medija.

Adresa: Bulevar Revolucije 1

PIB: 02015099

Radio program se emituje na 91,8 MHz (predajnik Volujica), 106,7 MHz (predajnik Bjelasica, Virpazar) i 105,6 MHz (predajnik Možura). Platforma emitovanja – FM.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica je Vesna Šoškić, urednica je Ivanka Leković.

Urednik sajta Bar Info je Željko Milović, zamjenik urednika sajta je Vjera Knežević Vučićević. Webmaster sajta je Dragan Marović, zamjenik webmastera Darija Jelić. Urednik sportskog portala je Ilija Kovačević.

Za portal pišu novinari Radio Bara: Milan Vujović, Milanka Vukosavović, Silvija Vukelić, Nemanja Janković, Brankica Mandić, Maja Tomović, Serveta Kacić, Drane Marvučić, kao i svi članovi uređivačkog tima.

Ukupan broj stalno zaposlenih u LJE Radio Bar d.o.o. je 23, a angažovano je i nekoliko saradnika.

Ukupna površina radnih prostorija, u koju su uključena i dva studija sa propratnim režijama, iznosi 380 m2. Radio Bar d.o.o. nije vlasnik tih prostorija već isključivo korisnik, na osnovu ugovora sklopljenog sa Opštinom Bar, kao osnivačem.

Zakonom o elektronskim medijima čl. 76 i odlukom o LJE Radio Bar d.o.o. član 16 i Statuta čl. 23 utvrđeni su izvori finansiranja Radio Bara. Preduzeće se finansira iz Budžeta Opštine na osnovu zaključenog ugovora o finansiranju određenih programskih sadržaja, iz sponzorstva programskih sadržaja, proizvodnjom i emitovanjem programskih sadržaja, zakupljivanjem oglasnog prostora na sajtu Bar Info, organizovanjem koncerata i drugih priredbi, te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Saglasno medijskim zakonima, lokalna uprava je dužna da obezbijedi sredstva za ostvarivanje osnovne djelatnosti Radio Bara i dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i Zakonom zajamčenih prava na informisanje, a po osnovu Programskih sadržaja Radio Bara koji su značajni za ostvarivanje prava na javno informisanje i obavještavanje građana opštine Bar i ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda u Opštini, ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana i unapređivanje pravne i socijalne države i civilnog društva, razvoj kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta naroda koji žive u Baru i kulturnog i etničkog identiteta manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica, podsticanje kulturnog stvaralaštva i informisanje lica sa invaliditetom.

Od esnafskih udruženja, JLE Radio Bar je član ULES-a (Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore) još od osnivanja 2004. godine.

SPISAK ZAPOSLENIH I SARADNIKA LJE ”RADIO BAR” D.O.O.

Vesna Šoškić, direktorka Radija

Ivanka Leković, urednica Radija

Željko Milović, urednik sajta Bar Info

Vjera Knežević Vučićević, zamjenica urednika sajta

Dragan Marović, web master sajta

Darija Jelić, zamjenica web mastera

Ilija Kovačević, urednik sajta Sport Bar

Ivo Gojnić, rukovodilac za marketing i nabavke

Novinari:

Milan Vujović

Milanka Vukosavović

Silvija Vukelić

Nemanja Janković

Brankica Mandić

Maja Tomović

Redakcija na albanskom jeziku:

Drane Marvučić, novinar

Salveta Kacić, spiker

Ton majstori:

Hadalet Karađuzović, organizator rada u Režiji

Vladimir Orlandić

Vasko Vukotić

Blagajnica:

Selvija Mustafić

Stražari-portiri:

Željko Lekić

Milorad Ljutica

Saradnici:

Zoran Milošev

Vojislav Tomović

Rajko Joličić

Tihomir Leković

Rahima Mujaj

Tihomir Mažić