Luka Bar produžila pravo korišćenja morskog dobra do kraja 2037. godine

Danas je u Baru, između Lučke uprave Crne Gore i Luka Bar AD potpisan Aneks IV Ugovora o korišćenju morskog dobra. Aneks su potpisali direktor  Lučke uprave Crne Gore, mr Vladimir Stjepčević i izvršni direktor Luka Bar AD, Vladan Vučelić.

“Luka Bar AD je, u prethodnom periodu, obavljala na ustupljenom području lučku djelatnost, ali, imajući u vidu da u ovoj godini ističe vremenski period na koji je inicijalno dodijeljeno pravo korišćenja morskog dobra, pristupilo se odgovarajućem regulisanju daljeg formalno-pravnog osnova za korišćenje lučkog područja i obavljanje lučke djelatnosti.

Potpisivanjem predmetnog Aneksa, koji je prethodno prihvatila Vlada Crne Gore, Luci Bar je potvrđeno isključivo pravo korišćenja lučkog područja i infrastrukture, saglasno Ugovoru o korišćenju morskog dobra, uz obavezu da obezbijedi optimalno iskorišćenje potencijala i razvoj, u skladu sa zakonom i strateškim opredjeljenjima Države, prostorno-planskom dokumentacijom za lučko područje i lučkim razvojnim planovima”, kazali su iz Luke Bar.

Luka Bar AD će, za korišćenje ustupljenog lučkog područja i infrastrukture, plaćati, kao i do sada, odgovarajuću naknadu na godišnjem nivou.

Zaključivanjem Aneksa IV Luka Bar AD je preuzela obavezu da, u periodu za koji se produžava pravo korišćenja lučkog područja i obavljanja lučke djelatnosti, zaključno sa 31.12.2037.godine, investira 61.133,000,00 Eur.

“Investicionim programom predviđeno je značajno ulaganje u lučku infrastrukturu, lučku suprastrukturu, lučku mehanizaciju, unapređenje sistema zaštite životne sredine, unapređenje sistema bezbjednosti, ulaganje u informaciono-komunikacione tehnologije, kao i ulaganje kroz međunarodne projekte. Istim je predviđena valorizacija Slobodne zone zaključivanjem dugoročnih poslovnih aranžmana, definisana prava obavljanja djelatnosti trećih lica-korisnika prostora, te rješavanje određenih otvorenih pitanja na lučkom području, što će sve zajedno omogućiti pravo korišćenja lučkog prostora i obavljanja svih djelatnosti za koje je Luka Bar AD registrovana, a u cilju podizanja nivoa poslovnih rezultata, disperzije djelatnosti i ukupnog napretka cjelovitog sistema Luka Bar AD”, kazali su iz najvećeg barskog preduzeća.

Share.

Comments are closed.