Milorad Đurišić proizveo najbolje crno vino

Šampion kvaliteta u proizvodnji vina 23. Festivala vina i ukljeve je Milorad Đurišić, koji je po ocjeni stručnog žirija proizveo najbolje crno vino.

Zlatne medalje u kategoriji najboljih crnih vina osvojili su Milorad Đurišić, Ivo Đuković dvije, Radovan Ljutica, Dragan Kojičić tri, Vinarija „Knjaz“ i Aleksandar Vukmanović.  

U kategoriji crnih vina, srebrne medalje pripale su Nenadu Lekoviću, Savu Stijepoviću, Radovanu Ljutici, dok su u toj kategoriji po dvije medalje osvojili Aleksandar Vukmanović i Vinarija „Ćetković“.

U kategoriji bijelih vina, zlatnu medalju su osvojili Budo Miranović, vinarija „Vukićević“ i vinarija „Klisić“. Srebrno odličje u toj kategoriji je po ocjeni komisije zavrijedila Vinarija „Vukićević“.

U kategoriji rozih vina zlatna medalja pripala je Vinariji „Ćetković“. 

Komisija za ocjenjivanje vina radila je u sastavu: predsjednica Sanja Radonjić i članovi Bojan Gašović, Saša Vujičić, Danijela Zuber i Danijela Raičević.

„Komisija je degustrirala 69 od 70 uzoraka vina prijavljenih za učešće na festivalu. Kuriozitet je što ove godine samo jedan uzorak nije degustiran zbog neispunjavanja zakonom propisanih hemijskih parametara. To je najmjerodavniji pokazatelj kvaliteta vina“, podvukao je predsjednik Organizacionog odbora festivala Tomo Ukšanović.

U zabavnom dijelu programa drugog dana Festivala vina i ukljeve učestvuju FA „Rumija“, KUD „Sveti Jovan Vladimir“, Nikola Bušković, „OK Band“ i Tea Šufta sa grupom „Beauty and the Beasts“.

Share.

Comments are closed.