Monografija Dijaspora Crne Gore promovisana u Beogradu

Uprava za dijasporu Crne Gore je u subotu, u Crnogorskoj kući u Beogradu, promovisala monografiju “Dijaspora Crne Gore”, čiji je urednik Baranin mr Ivan Jovović, a koju je nedavno publikovala u saradnji sa “Dnevnim novinama”.

Promociji Monografije u Crnogorskoj kući prisustvovao je veliki broj uglednih ličnosti, a prisutnima su se obratili direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović, univerzitetski profesor i predsjednik Crnogorskog vijeća u Srbiji Milenko Perović, i pomoćnik direktora Uprave za dijasporu mr Ivan Jovović koji je i koautor monografije.

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović je, u ime izdavača, pozdravio prisutne i kazao da je ovo prva promocija monografije u dijaspori, te da ova značajna publikacija na sveobuhvatan način objedinjava kako procese migratornih tokova sa crnogorskog prostora, tako i sve znamenite pripadnike crnogorske dijaspore koji su na najbolji način predstavljali i pomagali svoju matičnu državu. 

Profesor Milenko Perović je, u osvrtu na monografiju, naglasio da je fenomen dijaspore univerzalan i veoma bitan za male narode. Po njegovim riječima, monografija je pokazala da su naši iseljenici uspješni u mnogim oblastima i da je to njihova karakteristika na svim kontinentima na kojima živi naša dijaspora. Perović je poseban akcenat stavio na koncepciju monografije, s obzirom da je, kako je kazao, iseljeništvo prezentovano sveobuhvatno, imajući prije svega u vidu njegovu viševjersku strukturu, te da svi oni koji potiču sa crnogorskog prostora predstavljaju jedinstveno crnogorsko biće, nezavisno od istorijskih procesa koji su uslovili nacionalne pluralitete u savremenoj Crnoj Gori i dijaspori. Ukazao je na to da je napravila značajan iskorak u razumijevanju crnogorske dijaspore, te da uspješno prezentuje migracione procese sa crnogorskog prostora, od srednjeg vijeka do savremene dobi. S tim u vezi profesor Perović je izdavaču, koautorima i uredniku izdanja uputio čestitke na uspješnom izdavačkom poduhvatu,

Urednik i koautor mr Ivan Jovović je istakao da postoji posebna simbolika u tome što se u Crnogorskoj kući u Beogradu promoviše monografija o dijaspori, za koju već sada postoji veliko interesovanje, kako u Crnoj Gori, tako i među iseljenicima. Na početku obraćanja Jovović je prezentovao strukturu monografije, koautore i teme, i istakao da se poslije više od dvije decenije pojavila publikacija koja dijasporu sagledava sa institucionalnog aspekta, te koja predstavlja metodološki drugačiji pristup u izučavanju i predstavljanju građe o ukupnoj crnogorskoj dijaspori. Motiv nastanka ove monografije treba prije svega tražiti u činjenici, kako je naveo Jovović, da su se u proteklom periodu u bitnome promijenili brojni društveni odnosi u Crnoj Gori, uključujući i državno-pravni status Crne Gore 2006. godine, pa samim tim i percepcija o dijaspori. Upravo ta činjenica uslovila je to da su crnogorski državni organi i ustanove uspostavili institucionalne veze sa dijasporom, rasutom na gotovo svim kontinentima gdje žive naši iseljenici četvrte ili pete generacije.

“Transformacija Centra za iseljenike u Upravu za dijasporu, te donošenje Zakona o saradnji sa iseljenicima, istakao je Jovović, pokazali su se veoma uspješnim za unaprjeđenje komunikacije i saradnje između matice i dijaspore. On je dodao da monografija predstavlja prikaz institucionalizovanih aktivnosti države i rada udruženja crnogorske dijaspore širom svijeta, pa je ovo izdanje još jedna potvrda da savremena Crna Gora posjeduje kadrovske kapacitete da samostalno tumači vlastitu prošlost, ali i projektuje smjernice koje će odrediti budućnost kako crnogorskog društva, tako i dijaspore. Upravo ovom knjigom htjeli smo pokazati da iako se nalazimo na različitim geografskim širinama, Crna Gora i njena dijaspora predstavljaju neraskidivu cjeline nacionalnog i državnog bića Crne Gore”, zaključio je Jovović.   

Koautori monografije “Dijaspora u Crnoj Gori” su Marijan Mašo Miljić, mr Sait Šabotić, mr Ivan Jovović, Marko Špadijer, prof. dr Milan Vukčević, Elvira Bekteši i dr Antonela Arhin.

Istog dana, održana je Osnivačka skupština Crnogorskog vijeća u Beogradu.

Crnogorsko vijeće je nova organizacija koja okuplja crnogorske asocijacije u Republici Srbiji, sa misijom da zastupa interese crnogorskih iseljenika u ovoj državi, kao i da čuva i njeguje identitet i kulturnu baštinu Crnogoraca u Republici Srbiji i da se bavi zaštitom individualnih i kolektivnih prava crnogorske nacionalne zajednice u ovoj državi.

Konstituenti Crnogorskog vijeća su udruženja: Crnogorska zajednica „Beograd“, Udruženje Crnogoraca Jugoistočne Srbije „Aleksinac“, Udruženje Crnogoraca Novog Sada, Udruženje Crnogoraca „Kula“ i Udruženje Crnogoraca „Nikola I“, kao i značajan broj uglednih ličnosti iz crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji.  

Share.

Comments are closed.