MUP: Nismo u obavezi da obavještavamo o promjenama u biračkom spisku

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je večeras da nisu u obavezi da biračima dostavljaju obavještenja o promjenama u biračkom spisku.

Saopštenje MUP-a prenosimo integralno:

„Zakonom o izboru odbornika i poslanika članom 65 propisano je da biračka mjesta određuje Opštinska izborna komisija, na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska, odnosno ovog Ministarstva, najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora. Opštinska izborna komisija, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu.

S tim u vezi, jasno je da donošenje rješenja o određivanju biračkih mjesta nije u nadležnosti ovog Ministarstva, već opštinskih izbornih komisija. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u skladu sa članom 5 Zakona o biračkom spisku, a shodno rješenjima o određivanju biračkih mjesta koje su donijele nadležne opštine izborne komisije, evidentirala navedena biračka mjesta u biračkom spisku.

Shodno članu 4 Zakona o biračkom spisku u okviru biračkog spiska razvrstavaju se podaci o biračima za područje jedinice lokalne samouprave, i po biračkim mjestima određenim za jedinicu lokalne samouprave, a koja biračka mjesta, kako smo već naveli, određuje opštinska izbora komisija.

Takođe, članom 68 Zakona o izboru odbornika i poslanika, propisano je da Ministarstvo nadležno za biračke spiskove dostavlja obavještenje o izborima biračima, najkasnije sedam dana prije dana održavanja izbora, putem pošte kao običnu pošiljku na adresu stanovanja, što je ovo Ministarstvo i učinilo u zakonom predviđenom roku u susret današanjim lokalnim izborima, posredstvom Pošte Crne Gore, na način propisan odredbama navedenog zakona.

Napominjemo da Ministarsto unutrašnjih poslova nije u obavezi dostavljati biračima obavještenje o promjenama nastalim u biračkom spisku, imajući u vidu da takva obaveza nije propisana Zakonom o biračkom spisku.

Podsjećamo da je sajt biraci.me tokom današnjeg dana bio privremeno usporen, jer je bio posjećeniji nego što je to bilo u toku ranijih izbornih ciklusa, te je dolazilo do preopterećenosti servera.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, kao što je to bila praksa i tokom prethodnih izbora, obezbijedilo građanima da se o tome da li su upisani u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasaju informišu i putem besplatnog broja 19820.

Takođe, imajući u vidu povećanu zainteresovanost građana, Ministarstvo je, od 14:30h stavilo u funkciju i dva dodatna broja 020 415 140 i 020 415 145.

Izborni dan u 14 opština u kojima se održavaju lokalni izbori sa aspekta lične i imovinske sigurnosti građana za sada protiče bez narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i vršenja krivičnih djela protiv života i imovine.

Uprava policije je registrovala ili joj je prijavljeno određeni broj prekršaja ili krivičnih djela u opštinama u kojima se održavaju lokalni izbori i u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvima u svim slučajevima je po prijavama ažurno postupano.

U tom okviru, protiv određenog broja lica podnešeni su zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka, krivične prijave ili su izviđajne radnje još uvijek u toku.

Uprava policije će, kao i do sada, preduzeti mjere i radnje u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima kako bi se obezbijedio stabilan javni red i mir, lična i imovinska sigurnost svim građanima, kao i ostvarivanje njihovih prava“.

Share.

Comments are closed.