Nastavak projekta Školske masline Bara

U sklopu projekta “Školske masline Bara” NVO INFO sport CG – Bar nove sadnice zasađene su u dvorištu objekta MZ Bar 2- Polje, objekta područnog odjeljenja “Sanjalica” (JPU “Vukosava Ivanović- Mašanović”) i Dnevnom centru osoba sa posebnim potrebama “Adria”.

“Ova akcija započeta je 22. aprila u OŠ ‘Srbija’ u saradnji sa NVO Starobarska čaršija. Želimo da nakon maslina u ovoj školi, tzv. Čarlijevih maslina, a zatim onih u dvorištima Gimnazije “Niko Rolović” / SEUŠ, Muzičke škole “P.P.Njegoš” i Srednje stručne škole, obezbijedimo i dopremimo po pet maslina sa pratećim materijalom za sadnju i u dvorištima ostalih osnovnih škola, kao i JPU ‘M.Ivanović’ sa 12 vaspitnih jedinica i upravom, PPU ‘Svetionik’, PPU ‘Bajka’, Doma učenika ‘Dušan Marović’, Crvenog krsta Bar, IO ‘24. Novembar’ i Mornarice Vojske Crne Gore. Na ovaj način biće obuhvaćene sve obrazovne institucije na području opštine Bar koje rade sa djecom i za djecu. Procijenili smo da ćemo se tako na najbolji način odužiti mladima Bara koji su nam pomogli u realizaciji projekta ‘Ekološko uređenje priobalnog pojasa opštine Bar’”, istakao je predsjednik NVO INFO sport CG – Bar, Miodrag Banović.

Nakon završetka sadnje, sa Društvom maslinara planiraju dvije edukativne prezentacije o značaju maslina i proizvoda od maslina. Prva će se održati u OŠ “Srbija” u Starom Baru u središtu maslinjaka, a druga u Srednjoj stručnoj školi ili Biotehničkom fakultetu, u zavisnosti od kapaciteta prostora.

Share.

Comments are closed.