Nastavljena sedamnaesta sjednica SO Bar

Na početku drugog dana rada sedamnaeste sjednice SO Bar, u sali je bilo 25 od 37 odbornika, što znači da je Skupština imala kvorum.

Većinom glasova (24 “za” i 3 “uzdržana”) usvojena je druga tačka dnevnog reda: “Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti”. Prethodno su Dejan Đurović iz DF-a i Miloš Šušter iz URE istakli da ne bi trebalo da bude isti porez za objekte na obali mora i one u “vrh brda”, recimo u Suvom potoku, sa čime se složila i Ivana Backović, sekretar Sekretarijata za finansije koja je imala uvodnu riječ u ime predlagača.

Treća tačka “Predlog Odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar” usvojena je jednoglasno. Za nju su glasala 24 odbornika. Uvodno slovo imao je Vesko Gvozdenović, sekretar Sekretarijata za stambene i komunalne poslove. Živu diskusiju po ovom pitanju otvorio je Zarija Franović, kao predsjednik odbora direktora DOO “Komunalne djelatnosti”, koji je kazao da se odlukom o komunalnom redu nameću nove obaveze Komunalnom preduzeću.

Odbornici su se, uglavnom složili da je pred njima, kako je naglasio Vasilije Lalošević iz SNP-a, “respektabilan tekst” u koji je uloženo dosta truda i dali konstruktivne predloge za njegovo poboljšanje, o čemu je govorio i Stevo Pejović, izvršni direktor Komunalnog. On je zaključio da će se vrlo brzo na terenu komunalna policija i inspekcija suočiti sa nekim odredbama koje nisu dobro normirane.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević kazao je da su, po opštoj ocjeni, pripremili kvlitetan materijal, potvrđujući neke nelogičnosti u članu 37 i sugerišući izmjenu u članu 50, da se komunalni otpad iznosi od 23 časa do 10 ujutro.

Četvrta i peta tačka dnevnog reda, na predlog DPS-a, objedinjene su u jednu, ali se o “Predlogu odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade” i “Predlogu Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine Bar”, glasalo odvojeno.

Bilo je zanimljivih opservacija na temu dokle su grafiti i murali umjetnost, a gdje prelaze u vandalizam, a pohvaljeni su i neki upravnici zgrada koji u sopstvenoj režiji uljepšavaju ulaze, kao na primjer u Lamelama.

Obje tačke usvojene su jednoglasno, sa po 22 glasa.

Share.

Comments are closed.