Novi projekat Caritasa Crne Gore Borba protiv virusa Covid19 preventivnom njegom i edukacijom

Caritas Crne Gore je počeo novi projekat pod nazivom „ Borba protiv virusa Covid19 preventivnom njegom i edukacijom”, kroz koji je planirana realizacija brojnih aktivnosti koje bi doprinijele spijrečavanju daljeg širenja virusa među ugroženom populacijom.

U skladu sa ciljem projekta, danas su u Beranama, na info štandu, organizovane aktivnosti dijeljenja informativno edukativnog materijala, rukavica, maski i alkohola. Kao pomoć starijim osobama pripremljene su i podijeljene dvije vrste letaka: jedan za one koji pomažu ili namjeravaju da pomognu starijima (koje zaštitne mjere treba preduzeti), a drugi je namjenjen starijim osobama (koje zaštitne mjere da preduzmu u situaciji kada neko njih pomaže). Letci i plakati će se distribuirati ugroženim korisnicima do kraja septembra, a ujedno će podsjećati ljude na prethodno primljene informacije. Isto tako , sav promotivni materijal, će biti prikazan na javnim mjestima, bolnicama, domovima zdravlja, romskim naseljima…

Takođe, u opštini Plav, danas su podijeljeni paketi hrane porodicama koje žive u stanju socijalne potrebe, a u daljem periodu paketi hrane, kao i higijenski paketi će se dijeliti siromašnom stanovništvu u opštinama: Gusinje, Berane i Andrijevica.

U saradnji sa lokalnim Domom zdravlja, na sjeveru Crne Gore, gdje živi veliki procenat siromašnog stanovništva Caritas Crne Gore će u narednom periodu organizovati kampanju podizanja svijesti o COVID-u 19. Glavni cilj kampanje će biti skretanje pažnje javnosti na prevenciju protiv COVID-a 19. Projekat „ Borba protiv virusa Covid19 preventivnom njegom i edukacijom” je odobren od strane Biskupske konferencije Italije, uz pomoć donacija 8 per mille Chiesa Catolicca.

Share.

Comments are closed.