Novi projekat NVO Društvo djece sa posebnim potrebama

“Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju imaju pravo na jednakost i život bez diskriminacije” – naziv je projekta čiji je nosilac NVO “Društvo djece sa posebnim potrebama” Bar, a koji realizuje sa još dvije referentne organizacije u oblasti zaštite lica sa invaliditetom: NVO ,,Pravo na život – Ulcinj’’ i NVO ,,Korak nade – Berane”.

Ovaj projekat podržan je na konkursu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“.

“Realizacija projekta u trajanju od osam mjeseci započela je 30.decembra, 2021.godine. Opšti cilj projekta je  smanjenje diskriminacije i nejednakosti, kao i povećanje ravnopravnosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju u odnosu na njihove vršnjake i vršnjakinje”, kazao je za Radio Bar i Bar Info Čedo Popović, predsjednik NVO “Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“.

Pored toga, specifični ciljevi projekta su smanjenje nejednakosti i diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u oblasti zdravstvene zaštite (lična pokretljivost, samostalnost u hodu) i u oblasti razvoja jezičko – govornih potencijala. Zatim, doprinos edukaciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja te predstavnika državnih i lokalnih organa u poštovanju njihovih prava. Ovaj projekat se sprovodi i kao doprinos implementaciji odredbi Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom (Konvencija UN i preporuka Komiteta UN iz avgusta 2017. godine).

“Projekat će pozitivno uticati na sve tri nevladine organizacije  jer će kroz projektne aktivnosti steći nova znanja i iskustva u implementaciji sličnih projekata, povećati svoje organizacione, operativne i finansijske kapacitete za realizaciju projekata u oblasti zaštite od diskriminacije, te unaprijediti saradnju između njih samih, kao i saradnju sa državnim i lokalnim organima na planu obezbjeđenja jednakosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju sa ostalim građanima i građankama Crne Gore. Dodatno, pozitivno će uticati na tri nevladine organizacije jer će oni kroz svoje aktivnosti doprinijeti unapređenju položaja jednog dijela svojih članova i zaštiti od nejednakosti i diskriminacije”, smatra Popović.

Podsjetio je i da je zaključno sa januarom uspješno završena realizacija Programa rada za 2021.god. podržanog od SO Bar, napominjući da lokalna uprava posljednjih godina redovno podržava NVO koje imaju poseban status za Opštinu.

Share.

Comments are closed.