Novim zakonom osigurane stabilne finansije lokalnih javnih emitera

Okrugli sto o Nacrtu Zakon o audio vizuelnim medijskim uslugama održan je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva kulture i Misije OEBSA u Crnoj Gori.

“Predložena rješenja u skladu su sa najvišim međunarodnim standardima. Crna Gora baštini visoke standarde u oblasti medijskih sloboda. Ovaj Nacrt donosi niz novih rješenja koje su pozitivno ocjenili međunarodni eksperti“, rekao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

“Ovo je ključni zakon u oblasti ekektronskih medija. Imali smo živu razmjenu ideja i sad je prilika da dođemo do novih zakonskih rješenja“, istakla je ambasadorka Mariz Davije, šefica Misije OEBSA u Crnoj Gori.

Skup su pozdravili i Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Danijel Blank, šef Medijskog programa Misije OEBSA u Crnoj Gori i Lejla Dervišagić iz Savjeta Evrope koja je bila moderatorka skupa.

U ime Unije lokalnih javnih emitera govorili su Dragan Popadić, potpredsjednik Unije i direktor Radio Tivta, Dado Rabrenović, predsjednik Unije i direktor Radio Bijelog Polja i Vojislav Tomović, šef računovodstva Radio Bara.

Predstavnik Radio Bara, Vojislav Tomović je govoreći o kaznenim odredbama ocijenio da one treba da se odnose i na osnivače sa kojima lokalni javni emiteri sklapaju ugovore. Nacrtom zakona predviđeno je da lokalni javni emiteri podliježu kaznenim odredbama zbog nepoštovanja ugovornih obaveza, ali se u praksi, kako je kazao, dešavaju situacije da osnivači ne poštuju ugovorne odredbe.

“U Crnoj Gori imamo osnivače koji neće da sklapaju ugovore ili one koji to čine, ali ne izdvajaju sredstva za lokalne javne emitere. Imamo osnivače koji nijesu raspisali oglase za savjete, a javni emiter trpi zbog toga, odnosno ne može da donese plan rada, usvoji završni račun, napravi izvještaj i tako dalje. U takvim situacijama javni emiter podliježe kaznama ne svojom krivicom”, naglasio je Tomović.

Ekspertkinja za slobodu medija Sandra Bašić Hrvotin kazala je da je “strašna priča što se dešavalo sa lokalnim javnim emiterima – od neisplaćivanja plata, groznog položaja novinara i tako dalje”.

“Politička je odgovornost države da ako ima lokaine javne emitere situaciju ozbiljno riješi do kraja”,  kazala je ona.

“Unija zeli poštovanje, a ne ruganje sa zakonom. Drago nam je da su usvojeni naši amandmani koji omogućavaju dugoročno stabilno finansiranje lokalnih javnih emitera. Razočarani smo što nisu prihvaćeni naši amadmani koji spriječavaju političku zloupotrebu javnih emitera i infiltriranje partijskih igrača u Savjete emitera“, kazao je Popadić.

Na brojna pitanja odgovarali su eksperti Zoan Barata i Sandra Bašić Horvatin, koja je rekla da Crna Gora ima političku obavezu da osigura stabilno finansiranje lokalnih javnih emitera, koji rade u interesu građana.

Share.

Comments are closed.