Održan seminar za jačanje kapaciteta medija na albanskom jeziku

U hotelu “Kalamper” juče je održan posljednji modul obuke u okviru projekta „Prevencija korupcije i promocija učešća građana“, koji je realizovala NVO  “Novi  horizonti” iz Ulcinja, u partnerstvu sa listom “Koha Javore”.

Tokom ove aktivnosti učesnici su imali priliku da steknu nova znanja i iskustva kroz poseban program koji su pripremile moderatorke ove sesije Dina Bajramspahić i Vesna Rajković Nenadić.

Teme koje su obrađene na ovom treningu odnosile su se na antikorupcijski pravni okvir u Crnoj Gori, ulogu institucija i medija u izvještavanju o korupciji, istraživačke tehnike, izvještavanje i mehanizme predviđene Zakonom o slobodnom pristupu informacijama u ovoj oblasti. Događaj je okupio albanske novinare iz Ulcinja, Bara i Malesije, angažovane u štampanim, tradicionalnim i elektronskim medijima.

Opšti cilj ovog projekta bio je jačanje kapaciteta medija na albanskom jeziku u Crnoj Gori i aktivista civilnog društva da istražuju i izvještavaju o problemu korupcije i da promovišu dobro upravljanje i vladavinu prava.

Projekat je podržao Stejt department SAD – Biro za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona.

Share.

Comments are closed.