Održana prezentacija Mreže organizacija civilnog društva kulture iz Bara – Žuka

U Dvorcu kralja Nikole, sinoć je održana prezentacija Projekta „Žuka – mreža OCD kulture u Baru“. Nosilac projekta je NVO „Gradionica“ zajedno sa partnerima NVU Dramski edukativni studio „Scena“, NVO „Portret“, NVU „Edukativni centar“ i saradnicima NVO „Pogon“ i NVO „Pristan“. Kroz razgovor sa predstavnicima ovih barskih nevladinih organizacija, predstavljeni su glavni ciljevi projekta, motivi za njegovu realizaciju i najavljene edukacije.

Ispred NVO Gradionica govorio je Goran Janković, koji je upoznao je prisutne sa ciljem da Mreža „Žuka“ djeluje kao platforma za dugoročno podizanje kapaciteta lokalnih NVO koje se bave kulturom, razvijajući prostor za međusobnu saradnju i podršku članica kao i saradnju sa lokalnim i nacionalnim institucijama kulture. On je dodao da Žuka nastaje kao odgovor na neophodnu decentralizaciju (ne samo kulturnih sadržaja u zemlji) i izmiještanje kreative i operative na lokalni nivo, tako da će posebna pažnja biti fokusirana na animiranje organizacija koje sprovode svoje aktivnosti i djeluju na teritorijalnom prstenu Opštine Bar, kao što su organizacije sa Vira, iz Čanja, Sutomora, Ostrosa ili Utjehe.

Vesna Vujošević Labović iz DES Scena, govorila je o nezavidnom položaju kulturnih radnika i teškoćama sa kojima se susreću pri realizacijama svojih ideja i projekata, što je jedan od razloga udruživanja snaga u okviru mreže. Takođe je istakla da je cilj projekta stvaranje stabilne alternativne kulturne scene u Baru, za šta je potrebno podizanje kapaciteta NVO sektora za kvalitetno učestvovanje na konkursima poput onih iz EU fondova koji obezbjeđuju značajna sredstva za ostvarivanje projekata.

 „Brojke govore da veoma mali broj (tri od deset NVO u 2019. godini) organizacija uspije da preda adekvatnu prijavu kao osnovni konkursni korak tako da njihov projekat ne bude čak ni uzet u razmatranje. Ovo s toga što je pisanje i praćenje projekata izuzetno zahtjevan posao, za koji je potebno znanje i iskustvo a Mreža Žuka će raditi upravo na osnaživanju NVO i u tom segmentu“, kazala je Olja Fatić iz NVU Edukativni centar Bar.

O najavljenim obukama koje će biti organizovane za NVO iz Bara govorila je Milena Đukić – NVO Pogon.

„Ove obuke će biti besplatne i biće najavljene na Facebook stranici Žuke. Teme će biti praktične i korisne za rad NVO u kulturi, kao što su pisanje i vođenje projekata, finansijsko upravljanje projekata i strateško planiranje u kulturi. NVO koje žele da učestvuju u obukama mogu se prijaviti putem prijavnog formulara koji će takođe naći na FB stranici Žuke, a zbog ograničenog broja učesnika svi će biti obaviješteni o učešću“, najavila je Đukić.

Branka Ćalasan, ispred NVO Portret, govorila je o metodološkom pristupu i uključivanju zajednice u ovaj projekat, kroz učešće na okruglim stolovima i fokus grupama čiji je cilj, pored edukacije, ispitivanje potreba zajednice u oblasti Kulture.

Razgovor je moderirala Tamara Čurović, NVO Pogon, koja je za kraj ponovila da je osnovni cilj formiranja mreže Žuka je unaprijeđen razvoj na polju OCD kulture grada Bara, kroz podizanje kapaciteta i konkurentnosti lokalnih organizacija u Baru i njihovo umrežavanje zarad bolje saradnje sa institucijama, dok je dugoročni cilj formiranje inkubatora za lokalne OCD koji treba da funkcioniše na principu samoupravljanja a sa posebnim akcentom na dugoročnu održivost.

Projekat ,,Žuka – mreža OCD kulture u Baru” podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima, u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Takođe, značajnu podršku ovaj projekat je dobio i od JU „Kulturni centar Bar“ koja ja formiranje mreže za kulturu Žuku prepoznala i podržala institucionalno.

Share.

Comments are closed.