Oktobar u OŠ Srbija

“Sve je više ljudi koji opažaju i prepoznaju rad i pregalaštvo učenika i nastavnika OŠ ‘Srbija’ u Starom Baru i koji žele da sa njima ostvare razne vidove saradnje”, kazali iz ove obrazovne ustanove.

Poštovanje najstarijoj školi u Baru ukazali su Irina Dabović i Aleksandar Otašević, koji su, u želji za boljim uspjehom u radu, kao donatori, dali svoj skromni doprinos impozantnom broju knjiga kojim škola već raspolaže. 

Školska zgrada je izgrađena davne 1971. godine i održava se u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Međutim, zub vremena je učinio svoje pa su za njenu rekonstrukciju potrebna znatna materijalna sredstva. Inicijativa za pomoć školi potekla je od Savjeta roditelja koji su još prije tri godine pokrenuli akciju kupovine zavjesa za učionice, a taj vid pomoći traje i dalje i proširuje se novim vidovima donacija.

“Značajna uloga u instalaciji klima uređaja pripada Semiju Kurmemaju, koji, iako sada građanin SAD-a, osjeća želju i potrebu da, kao nekadašnji učenik i poštovalac škole, da svoj doprinos poboljšanju materijalnih i tehničkih uslova rada u školi. Svojim ličnim sredstvima je, u saradnji sa  V. Veromovićem, uspješno sproveo akciju klimatizacije svih učionica u školi, čime su uslovi rada, kako za učenike, tako i za nastavnike, znatno poboljšani. 

Poštovanje prema školi je izrazio i đački roditelj, Semir Kljun, koji je, uvidjevši potrebu koju nameće savremena nastava za pripremanjem obimnog didaktičkog materijala, školi donirao fotokopirni aparat”, kazali su iz OŠ Srbija.

OŠ “Srbija” je već prepoznata kao škola koja među prvima ulazi u međunarodne i državne projekte.

Kritičko razmišljanje i rješavanje problema, digitalna pismenost, kreativnost, ljubav prema prirodi, briga za očuvanjem životnog prostora, vještine i kompetencije učenika i nastavnika stečene učešćem u međunarodnim programima “Škola za 21. vijek” i “Eko-Škola”, stvorile su prvi digitalni časopis sa temama iz ekologije.

To je ekološki godišnjak učenika i nastavnika OŠ”Srbija”. Uređivački odbor časopisa čine nastavnici koji su učestvovali na višednevnom seminaru u okviru projekta stvaranja pametne budućnosti .

Nastavnicima koji su pohađali obuku “Škola za 21. vijek”, preporučeno je da svojim kolegama prošire i demonstriraju značaj ključnih vještina u procesu nastave, zatim da integrišu ključne vještine u nastavni plan i program kao i da unaprijede model za integrisanje ključnih vještina u proces nastave. Po završetku obuke, uz pomoć mentora, nastavnici OŠ “Srbija” su radili na sopstvenom projektu na kome su primijenili stečene kompetencije i vještine. Njihov projekat je upravo digitalni časopis “ Eko-Bit “ koji se uz pomoć vještina digitalne pismenosti bavi temama koje određuju eko-školu. 

Na 12 strana digitalnog formata, svoje mjesto je našao bogat sadržaj rada učenika i nastavnika. 

Na naslovnoj strani je kanjon zavičajne rijeke Rikavac u svoj svojoj surovosti i ljepoti. 

Kao škola odabrana od strane NVO Udruženje biologa “Cellula” da učestvuje u realizaciji projekta “Mladi istraživači u Medieranskom vrtu”, povodom javnog konkursa “Slijedi snove za uspijehe nove”, ciljna grupa talentovanih učenika 9. razreda – Kanita Peročević i Rozana Pecović su, zajedno sa svojim mentorom, profesoricom biologije, Ninom Žugić, 19. oktobra prisustvovale prvoj fazi posjete Mediteranskom vrtu u Podgorici. Učenice će, nakon obuke, dobiti zadatak koji će odraditi uz pomoć nastavnika mentora. Mladi istraživači će rezultate svog rada predstaviti u vidu fotopriče i time steći pravo da učestvuju na konkursu “Prilagođenost biljaka različitim uslovima sredine” . Pred mlade istraživače-biologe se postavlja ozbiljan zadatak jer rad treba da bude naučno utemeljen i stilski oblikovan, a fotografija treba da priča svoju priču.

Na Svjetski dan pješačenja (World Walking Day) kao ideji da svaki dan bude ispunjen zdravim koracima života, 18. oktobra pokrenuli su se i hodali učenici i nastavnici OŠ”Srbija”, podijeljeni u tri grupe. Prvaci su sa svojim učiteljicama i vaspitačicom obišli staro barsku pijacu sa lokalnim proizvodima a imali su i susret sa predstavnicima NVO Starobarska čaršija. Druga grupa, sa učenicima od drugog do petog razreda, obišla je maslinjake, voćnjake, povrtnjake, rijeku, stare mlinove. Treća grupa sa starijim učenicima, pješačila je do poznatog starobarskog maslinjaka, Džidžarina, prešla kameni most preko rijeke Rikavac i spustila se pored nekadašnje fabrike “Primorka”. Nastavnici koji su bili sa njima, pričali su o predjelu kroz koji su prolazili, zatim su ih upoznali sa značajem pješačenja i sa danom koji promoviše zdrav način života. Prepješačili su predviđenu pješačku stazu sa ciljem da svima poruče da pješače, da hodaju ne samo toga dana već svakodnevno.

Učenici OŠ”Srbija” su načinili prvi korak-obilježili su taj dan sa željom da svi ostali nastave njihovo koračanje ka zdravijem načinu života i u ritmu prirode.

 Škola se odaziva i učestvuje u svim seminarima, edukacijama i obukama nastavnika i stručnog osoblja radi unapređenja obrazovnog procesa. Pedagog škole, Elda Hodzić i profesorica italijanskog jezika, Jadranka Marković, u ime OŠ “Srbija” prisustvovale su Okruglom stolu “Inkluzivna praksa u osnovnoj školi -iskustva i savjeti.” Seminar je održan u biblioteci OŠ “Jugoslavija” u organizaciji Resursnog centra “1. Jun” – Podgorica.

Cilj seminara je bio da se svim predstavnicima gradskih škola predstavi Resursni centar koji postoji već 70 godina. Ono što je najvažnije, Centar je spreman da pomogne školama u vidu mobilnog tima koji može da pruži pomoć nastavnicima u izradi IROP-a kao i u izradi asistivne tehnologije.

Još jedan vid spremnosti OŠ “Srbija” da u svoj obrazovno- vaspitni rad integriše i inkulzivno obrazovanje je učešće predstavnice škole, Danijele Delibašić, profesorice radne nastave, na Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Obrazovanje i savremeno društvo” u Budvi, 18-20.10.2019. u organizaciji Prosvjetne zajednice Crne Gore i Društva defektologa Crne Gore.

Opredjeljenje Prve konferencije je tema: “Stanje i perspektiva inkluzivnog obrazovanja u državama Zapadnog Balkana.” Među 100 učesnika i 19 autorskih prezentacija, predstavnica OŠ “Srbija” mr Danijela Delibašić, prezentovala je svoj rad: Iskustvo nastavnika: “Procjena uspješnosti inkluzivnog obrazovanja kroz studiju slučaja.”

Share.

Comments are closed.