OO DPS Bar: Održana javna rasprava o nacrtima kongresnih dokumenata

Peta sjednica Opštinskog odbora DPS Bar u proširenom sastavu održana je sinoć u Baru, a na njoj su, u formi javne rasprave, prisutni razmatrali nacrte osnovnih partijskih dokumenata koja će biti usvojena na VIII Kongresu DPS-a krajem novembra, a koje je usvojilo predsjedništvo partije: Izvještaj o radu između dva kongresa, Program i Statut Demokratske partije socijalista Crne Gore.

“Analiza kongresnih dokumenata bila je dobra prilika da u afirmativnom kontekstu istaknemo sve dobre i značajne rezultate koji smo na bazi mudro vođene i znalački promišljenje politike ostvarili. U njima se vidi naša jasna orijentacija ka budućnosti i naša vizija Crne Gore kao moderne evropske države. Zaključeno je da su u pitanju dokumenti koji predstavljaju izuzetno kvalitetnu podlogu za dalje unaprjeđenje demokratskih procesa, po kojim je Demokratska partija socijalista prepoznata na crnogorskoj političkoj sceni.

Nakon rasprave o kongesnim dokumentima, članovi Opštinskog odbora dali su svoje primjedbe i sugestije.

Predsjednik Opštinskog odbora DPS Bar dr Dragoslav Tomanović izrazio je zadovoljstvo doprinosom koji su dali članovi Opštinskog odbora, koordinatori i predsjednici mjesnih odbora u realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica i kazao da će VIII kongres biti prilika za osvježavanje politike i vizije DPS-a, u čemu se na političkoj sceni u Crnoj Gori naša partija godinama pokazala kao najbolja.

Član Predsjedništva Branimir Gvozdenović zahvalio je prisutnima na aktivnom učešću u radu sjednice Opštinskog odbora i još jedno istakao kvalitet kongresnih dokumenata na kojima se u proteklom periodu aktivno radilo. Podsjetio je da će predstojeći kongres partije biti vrlo značajan događaj i prilika za predstavljanje do sada postignutih rezultata partije. Jasna vizija koju DPS trasira za naredne četiri godine doprinijeće snažnijem zamahu ekonomskog i demokratskog razvoja Crne Gore, na dobrobit svih građana”, zaključio je Gvozdenović.

Share.

Comments are closed.