Opština Bar: Formiran Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima

Opština Bar formirala je Lokalni tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima čiji je osnovni zadatak vršenje kontinuiranog monitoringa i izrade plana aktivnosti za prevenciju i postupanje u slučajevima nasilja, a sve u cilju kreiranja sigurnijeg i saosjećajnijeg okruženja za rast i razvoj omladinske populacije.

Multisektorski Lokalni tim čine predstavnici opštinskih organa i službi, Skupštine opštine, Centra bezbjednosti Bar, Centra za socijalni rad opština Bar i Ulcinj, Opštinske organizacije Crveni krst Bar, JU Dom zdravlja Bar, LJE Radio Bar, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine iz reda direktora, stručnih saradnika, roditelja i učenika.

U okviru dosadašnjih aktivnosti Lokalnog tima, članovi su predstavili mjere koje u cilju prevencije ovog problema vrše institucije koje predstavljaju, upućujući sugestije i prijedloge na čemu je potrebno dodatno raditi kako bi se sa lokalnog nivoa doprinijelo rješavanju sve učestalijih slučajeva vršnjačkog nasilja. Usvojen je i Nacrt plana aktivnosti koji će Sekretarijat za sport i mlade Opštine Bar, kao inicijator formiranja Lokalnog tima, uvrstiti u dalju proceduru, sa namjerom da se u što kraćem roku otpočne sa aktivnostima koje će doprinijeti prevenciji,

“Ovim intervencijama Opština Bar potvrđuje svoju posvećenost jačanju uloge lokalne zajednice u rješavanju društvenih problema, posebno onih koji se tiču razvoja djece i mladih i obezbjeđivanja njihove sigurne budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Share.

Comments are closed.