Opština Bar i privrednici razgovarali sa IRF o razvojnim projektima

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sa saradnicima i direktorima opštinskih preduzeća primio je danas delegaciju Investiciono-razvojnog fonda koja boravi u radnoj posjeti Opštini Bar, sa izvršnom direktoricom dr Irenom Radović i predsjednikom Odbora direktora Velizarom Kaluđerovićem na čelu.

Oni su razgovarali o ključnim projektima koje realizuju Opština Bar, ali i onim koji su planirani u narednom periodu. Prioritetne investicije lokalne uprave usmjerene su na unapređenje postojeće i izgradnju nove infrastrukture, vodosnabdijevanje, saobraćaj i uređenje javnih površina, te zaštite životne sredine. Razmatrane su mogućnosti jačanja saradnje Opštine i IRF u smislu finansijske podrške takvim investicijama Opštine kroz različite projekte i fondove, kako nacionalne, tako i međunarodne.

Predsjednik Raičević predstavio je prioritetne razvojne projekte za lokalnu upravu, nastavak radova na priključivanju Dobre Vode na Regionalni vodovod, rekonstrukciju regionalnog puta Bar-Kamenički most-Vladimirske krute prema granici sa Albanijom, Centar za djecu sa posebnim potrebama, olimpijski bazen sa pratećim sadržajima i sklonište za napuštene životinje. Za sve ove projekte Opština je već stvorila preduslove koji su u njenoj nadležnosti, a očekuje se podrška sa nivoa države.

Predstavnici IRF istakli su da u narednom periodu mnogo više pažnje treba usmjeriti na Investicioni Okvir za Zapadni Balkan (WBIF) kroz koje je opredijeljena podrška za šest država od devet milijardi eura, te da bi lokalne uprave, zajedno sa IRF, mogle da crpe značajna sredstva za infrastrukturu.

Nakon sastanka sa lokalnim rukovodstvom, upriličen je sastanak i sa predstavnicima Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bar i Udruženja privrednika Opštine Bar. Ključne izazove i prepreke za lokalnu ekonomiju i razvoj biznisa koju prepoznaju članovi ova dva organa predstavili su njihovi čelni ljudi, Anita Radulović u ime Savjeta i Božo Sarić u ime Udruženja privrednika. 

Oni su uputili IRF inicijativu da se razmotri otvaranje posebnih kancelarija IRF u Baru, kako bi olakšali pristup i dostupnost malim privrednicima i preduzećima i prevazišli eventualne barijere. Istaknuto je da je potrebno razmotriti i olakšanje procedura za dobijanje podrške, ali i da su dosadašnji korisnici kredita IRF, privrednici iz Bara, zadovoljni odnosom i saradnjom sa IRF.

Na sastanku je predstavljena ideja da se upare sredstva IRF za kreditiranje i sredstva koje Opština Bar svake godine opredjeljuje za bespovratnu podršku privredi kroz projekte, a za narednu godinu su planirana u iznosu od oko 500.000 eura. Na ovaj način IRF bi dodatno kreditno pomogao privrednike. 

Predsjednik Opštine,  Dušan Raičević i direktorica IRF Irena Radović,  usaglasili su se da će prioritet u privrednom razvoju u narednom periodu biti zelena ekonomija koja će kroz razvoj voditi računa o životnoj sredini, ali i razvoj digitalnih biznisa i poslovanja, te da će se i podrška i subvencije preduzetnicima od strane lokalne uprave kretati u tom smjeru.

Oni su u iscrpnoj diskusiji razgovarali i o drugim izazovima koje lokalna privreda, preduzetnici ali i lokalna uprava imaju u smislu kreditiranja, saradnje sa IRF, različitih olakšica, ali i ponudili neka konkretna rješenja koja će zajednički afirmisati u narednom periodu.

Share.

Comments are closed.