Opština Bar: Kreirane mjere podrške privredi od blizu milion eura

Opština Bar kreirala je set mjera podrške privredi za prevazilaženje teškoća u poslovanju nastalih uslijed pandemije novog koronavirusa, koje će imati pozitivne efekte na sve privredne subjekte i podstaći ekonomsku aktivnost u opštini u periodu ponovnog pokretanja rada svih djelatnosti, kazali su iz barske lokalne uprave.

Kako su naglasili, ovim mjerama i subvencijama Opština Bar pokazuje spremnost da podnese dio tereta i pruži podršku privrednim subjektima, te je na osnovu toga Skupštini Opštine Bar predložila niz zaključaka i mjera. Okvirno definisani efekti predloženih mjera i subvencija procijenjen je na blizu 1.000.000 eura.

Kreirane mjere podrazumijevaju oslobađanje plaćanja dijela jednog broja naknada, odlaganje izmirivanja obaveza na određeni period, dok se usvajanjem Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o lokalnim administrativnim taksama, predlaže ukidanje određenih taksi, čime će privredni subjekti ostvariti značajne finansijske olakšice, te stvoriti pretpostavke da uredno servisiraju zarade zaposlenih i time sačuvaju radna mjesta.

Pored toga, Opština Bar će u cilju pružanja podrške privredi, preduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima, novim biznis idejama koje za cilj imaju otvaranje novih radnih mjesta, u prvoj polovini 2020. dodatno podržati te oblasti putem direktnih finansijskih podsticaja. Za podršku razvoju poljoprivrede i ruralnog razvoja biće plasirano 150.000,00€, kao podrška preduzetništvu biće opredjeljena bespovratna finansijska sredstva od 150.000,00€, a za najbolje biznis ideje u oblasti ženskog preduzetništva 35.000.00€.

Među mjerama koje predstavljaju smanjenje budžetske potrošnje i solidarnost u nastaloj situaciji ostvarivanja manjih prihoda, a time i slabijeg punjenja budžeta, predviđeno je smanjenje zarada zaposlenima u javnom sektoru u kategorijama A i B zaposlenih za maj i jun 2020. godine.

Mjere koje je Opština Bar predložila Skupštini opštine Bar su:

-Umanjenje za dodatnih 10% naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na osnovu ugovora zaključenog u 2020. godini, koja je saglasno Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, u slučaju jednokratnog plaćanja, već umanjena za 20%

-Umanjenje za 50% zakupa zemljišta na kojem Opština Bar ima pravo svojine ili raspolaganja, a koje je određeno za postavljanje privremenog objekta namijenjenog za turizam ili ugostiteljstvo, i to na način što će ugovor o zakupu za  privremeni ugostiteljski objekat umjesto na dosadašnjih 12, biti zaključen na 6 mjeseci, dok će za ugostiteljsku terasu, ugovor umjesto na 6, biti zaključen na 3 mjeseca. Uslov je da su izmirene sve obaveze po ovom osnovu iz prethodnih godina.

-Umanjenje za 50% lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za 2020. godinu za postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta i ugostiteljske terase, na način što se previđa naplata takse za privremene ugostiteljske objekte umjesto za dosadašnjih 12 mjeseci, za 6 mjeseci, a za ugostiteljske terase umjesto dosadašnjih 6 mjeseci, za 3 mjeseca. Uslov je da su izmirene sve obaveze po osnovu zakupa zemljišta iz prethodnih godina i blagovremeno podnijet zahtjev za zakup zemljišta za 2020. godinu, te da takseni obveznik nema dug po osnovu predmetne komunalne takse.

-Oslobađanje taksenih obveznika plaćanja lokalne komunalne takse za korišćenje auto-taksi stajališta po auto-taksi vozilu za koje posjeduju izvod iz licence za 2020. godinu

-Oslobađanje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica na period od godinu dana poslodavaca koji evidentiraju nove zaposlene, koji su bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore kao nezaposleni na dan 1. aprila 2020. godine

-Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica na teritoriji opštine Bar, za obaveze nastale po ovom osnovu od 1. marta 2020. godine, dok traju mjere NKT-a, što će biti sinhronizovano sa dinamikom izmirenja poreza na dohodak fizičkih lica. Uslov je da obveznik prireza porezu nema dug po ovom osnovu.

-Oslobađanje taksenih obveznika plaćanja lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje privremenih objekata namijenjenih za reklamiranje, oglašavanje i pružanje informacija, korišćenje oglasnog i reklamnog panoa, bilborda i drugih reklama, za period od 90 dana, tj. za mjesece april, maj i jun 2020. godine. Uslov je da takseni obveznik nema dug po ovom osnovu.

-Oslobađanje plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Bar obveznika kojima je mjerama Vlade Crne Gore zabranjen rad, za period trajanja mjera Vlade. Uslov je da obveznik članskog doprinosa nema dug po ovom osnovu.

-Oslobađanje plaćanja godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, obveznika kojima je mjerama Vlade Crne Gore zabranjen rad, za period trajanja mjera Vlade. Uslov je da obveznik nema duga po ovom osnovu.

Share.

Comments are closed.