Opština rješava stambeno pitanje za 20 porodica raseljenih i izbjeglih lica

Opština Bar će kroz učešće u Regionalnom stambenom programu obezbijediti rješenje stambenog pitanja za 20 najugroženijih porodica, odnosno lica sa teritorije svoje opštine koja imaju status raseljenih i izbjeglih lica. To je zaključeno na sastanku održanom  između predstavnika Opštine Bar i Ministarstva rada i socijalnog staranja.  

Tanja Spičanović, potpredsjednica Opštine Bar,istakla je da je pitanje stanovanja jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja koje osigurava dostojanstvo svakog čovjeka i pristojno funkcionisanje porodice.

“Opština Bar izražava punu spremnost da bude uključena u svaki  projekat koji doprinosi unaprijeđenju kvaliteta života naših sugrađana. Rješavanje stambenog pitanje za najugroženije kategorije stanovništva je ključni faktor njihove socijalne integracije.To je važna komponeta  socijalne politike koja zahtijeva poseban pristup i čije sprovođenje iziskuje značajna finansijska sredstva. Zato je učešće u Regionalnom stambenom program odličan model za Opštinu Bar da formira svoj stambeni fond i ustupi ga na korišćenje onima kojima je to najpotrebnije. Opština će izdvojiti finansijska sredstva na ime kontribucije za kupovinu 20 gotovih stambenih jedinica,koje će biti stavljene u funkciju stambenog zbrinjavanja korisnika odabranih putem Javnog poziva. Time će se značajno unaprijediti ne samo kvalitet stanovanja,već cjelokupni kvalitet života pripadnika socijalno ugroženih kategorija koji nemaju adekvatan krov nad glavom.”

Budimirka Đukanović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja i nacionalna koordinatorka Regionalnog stambenog programa predstavila je ostvarene rezultate ovog projekta u drugim gradovima i naglasila njegov značaj za trajno i održivo rješavanje stambenog pitanja raseljenih i interno rasljenih lica. Zahvaljujući ovom programu svoj dom su dobila lica koja su bila smještena u najvećem kolektivnom centru u Crnoj Gori – kampu Konik u Podgorici, koji je time konačno zatvoren. Implementacijom ovog programa doprinijelo se zatvaranju i ostalih neformalnih kolektivnih centara i obezbjeđivanju pristojnih uslova za stanovanje njihovih dotadašnjih korisnika.

Nakon iskazane spremnosti Opštine Bar da bude dio ovog programa, stiču se uslovi za sprovođenje dalje procedure, koja uključuje raspisivanje tendera za kupovinu stanova, što je u nadležnosti Uprave za javne radove, kao i objavljivanje Javnog poziva za odabir korisnika,što je obaveza Ministarstva. Nakon kupovine stambenog prostora, Ministrastvo prenosi vlasništvo na Opštinu Bar, koja njime dalje raspolaže i dodjeljuje ga na korišćenje krajnjim korisnicima sa kojima zaključuje Ugovor. Važno je naglasiti da korisnici stanova nemaju mogućnost da iste otkupe, niti koriste u druge svrhe osim za sopstveno stanovanje, a kada izađu iz stanja socijalne potrebe, što će procjenjivati komisija formirana za tu svrhu, stanovi  će se ustupiti na korišćenje drugim korisnicima.

Sastanku su prisustvovale i predstavnice organizacija koje daju snažnu podršku ovom program, Darka Minić, ispred Visokog komesarijata ujedinjenih nacija za izbjeglice – UNHCR i Ivana Vujović, u ime Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju – OSCE. Projekat Regionalnog stambenog programa predstavlja zajedničku inicijativu Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, da riješe produženo raseljavanje izbjeglica i raseljenih osoba nakon rata 1991-1995. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori od 1999. godine. Ukupan budžet programa je 584 miliona eura, a namijenjen je izgradnji stanova za 74.000 ljudi, odnosno 27.000 porodica. Glavni donator programa je Evropska Unija, a značajne novčane kontribucije osigurale su vlade Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Njemačke, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske…

Share.

Comments are closed.