Opštinska preduzeća / sekretarijati / službe

Kao dio lokalne uprave funkcioniše u Opštini Bar sedam sekretarijata.

To su: Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Sekretarijat za kulturu, sport i mlade, Sekretarijat za privredu, Sekretarijat za uređenje prostora, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.

U okviru Opštine Bar je i sedam opštinskih službi.

To su: Služba predsjednika Opštine, Služba glavnog administratora, Služba za unutrašnju reviziju, Centar za informacioni sistem, Komunalna policija, Služba zaštite i Uprava lokalnih javnih prihoda.

U barskoj opštini posluje nekoliko preduzeća čiji je osnivač opština.

Skoro sva, osim Kulturni centar (koji je Javno preduzeće) su tranformisana u društva sa ograničenom odgovornošću. To su: Komunalne djelatnosti, Vodovod i kanalizacija, Sportsko-rekreativni centar, JP Kulturni centar, Za uzgoj, zaštitu i lov divljači “Rumija”, Regionalna sanitarna deponija “Možura” i Radio Bar.