OŠ Jugoslavija: Uspješno realizacija nastave #učidoma i video dobrodošlica budućim prvacima

Prvi mjesec nastave na daljinu #UčiDoma među učenicima i zaposlenima OŠ „Jugoslavija“, kao i roditeljima učenika, dao je više nego dobre rezultate, o čemu svjedoče mjerljivi pokazatelji u vidu sedmičnih izvještaja nastavnika i podataka online Google upitnika (anketa) za učenike i roditelje, postavljenih na sajtu škole, kazali su iz ove obrazovne ustanove.

Iz OŠ “Jugoslavija” naglašavaju da su spremno dočekali početak online nastave #UčiDoma.

“Pokretanjem sajta, a njime i školske e-platforme za veoma kratko vrijeme, kao i otvaranjema mailova svim odjeljenjima, načinjen je prvi korak u početku realizacije ovog zahtjevnog vida učenja, zasnovanom na praćenju snimljenog TV koncepta predavanja od strane učenika. Na nivou aktiva i odjeljenskih vijeća predloženi su administratori e-platforme, koji uredno, prema dogovorenoj dinamici, unose sadržaje koje im prosljeđuju nastavnici, čineći ih na taj način dostupnim svim učenicima. Nastavnici su profesionalno i predano započeli realizaciju novog koncepta nastave otvaranjem google učionica i drugih, različitih oblika online učenja, formirali su brojne viber grupe i počeli sa primjenom potpuno drugačijih načina rada”, kazala je Biljana Vukmanović, direktorica OŠ “Jugoslavija. On je dodala da je posebna pažnja pridata je činjenici da učenjem na daljinu budu obuhvaćeni svi učenici, čemu su najznačajniji doprinos dale odjeljenske starješine.

Svi nastavnici OŠ „Jugoslavija” pokazali su, na prvom mjestu, osjećanje empatije, solidarnosti i visok stepen profesionalnosti u svakodnevnim nastavnim aktivnostima, koje iziskuju predani rad.

“Takođe, s obzirom na činjenicu da u školi postoje dva kombinovana integrisana odjeljenja, nemjerljivu posvećenost i otvorenost za saradnju ispoljile su defektološkinje Biljana Marković i Branka Dumnić, kao i asistentkinje u nastavi koje uz saradnju sa defektolozima, nastavnicima razredne i predmetne nastave, pružaju kontinuiranu tehničku podršku kako učenicima iz integrisanog odjeljenja, tako i učenicima koji nastavu pohađaju po IROP-u. Svi nastavnici za svaku predstojeću sedmicu pišu sedmične planove rada a nakon završetka izvještaje o realizaciji, čime se sumira pregled svih realizovanih sadržaja, aktivnosti učenika i procenta učešća na sedmičnom nivou za svaki predmet i razred, što daje konačnu sliku uspješnosti realizacije online nastave na sedmičnom nivou. Nijednog trenutka ne zaboravlja se činjenica da ništa ne može da zamijeni živu riječ i učioničku interakciju, ali u uslovima koje je nametnula pandemija može se konstatovati zadovoljstvo realizacijom online nastave u prvih mjesec dana njenog trajanja”, kaže Vukmanovićeva.

Uprava škole i Stručna služba od početka realizacije koncepta #UčiDoma rade timski. Zajednički iznalaze rješenja za prevazilaženje nedoumica, kroz kontinuiranu interakciju sa svim subjektima nastave u novonastalim okolnostima i dodatnoj podršci učenicima u vidu osmišljavanja kreativnih online aktivnosti, ali i “onih u cilju dobijanja pravovremenih povratnih informacija sa ciljem unapređenja kvaliteta onamo gdje je to neophodno”.

Tako je psihološkinja, Milanka Radović, kreirala upitnike za učenike, roditelje i nastavnike koji su postavljeni na školski sajt i omogućeno online popunjavanje, kao i sačinjavanjem korisnih savjeta za roditelje u novonastalim uslovima. Pedagoškinja, Lorena Srećković, na osnovu metodičkih preporuka u priručniku koji se nalazi na sajtu www.skolskiportal.edu.me osmislila je obrazac koncepta praćenja i vrednovanja postignuća učenika koji je, kao vid podrške u kreiranju sopstvenog modela ponuđen nastavnicima, a koji sadrži sve važne segmente rada učenika u postojećim okolnostima na osnovu kojih se prati i vrednuje rad učenika. Nastavnici su na nivou aktiva i vijeća prilagođavali ponuđeni model specifičnostima predmeta i broju sedmičnih časova.

Osim sa nastavnicima, Uprava škole u redovnoj je komunikaciji sa predstavnicima u Savjetu roditelja, a raspisan je i kokurs za učenike, kao vid podrške njihovom kreativnom stvaralaštvu, sa vrijednim nagradama u sve tri kategorije. Na Facebook stranici škole foto kolažima prezentuju se učeničke aktivnosti, čime se dočarava djelić ambijenta učenja kod kuće. Učenica IX razreda, Anja Vojvodić, osvojila nagradu na međunarodnom literarnom konkursu na temu „Stihom protiv korone” (mentor: Jelena Boričić), među 700 pristiglih radova, dok je učenica IV razreda Anastasija Bjelanović osvojila 1. mjesto na VII literarnom Festivalu „Male morske pjesme i priče” (mentor: Vesna Drašković) u kategoriji IV, V i VI razreda.

Na konkursu nevladine organizacije „EKOM” radovi naših učenika ušli su selekcijom u najuži izbor, i to: fotografije učenika Taide Hadrović, Novaka Ivanovića, Milana Šćepanovića, Đorđa Popovića, Lava Obradovića, video radovi učenika Dušana Simića i Tadije Klikovca i radovi u kategoriji Eko škole/aktivizam. Mentorke učenicima su nastavnica fizike Marina Andrijević Petrović i nastavnica hemije Dragana Milićević.

“Nastala situacija, prije svega, okupila nas je oko jednog cilja: pružiti učenicima podršku, pokazati im da smo i u ovakvom trenutku uz njih i da vodimo računa o važnosti njihovog obrazovanja u toku trajanja pandemije kroz kontinuitet nastavnog procesa, na način koji je u ovom trenutku jedino dostupan. Sada, nakon mjesec dana, možemo bez zadrške reći da u našoj školi postoji jedna dobro utvrđena šema rada koja funkcioniše bez problema”, kazala je direktorica škole.

Kako je navela, komunikacija je svakodnevna na svim nivoima, svi su dostupni u svakom trenutku i ne postoji problem koji ne nastoje u hodu da riješe, sve u interesu njihovih učenika.

“Nekada je to lakše, nekada teže, ali je naša volja iznad svakog problema i zato je ishod uvijek pozitivan. Akcenat je stavljen na učešće svih učenika u online nastavi i dostupnost nastavnik sadržaja i materijala svoj djeci. Ovom prilikom ogromnu zahvalnost iskazujem svim nastavnicima, defektolozima, stručnoj službi, našim roditeljima i, naravno, učenicima. Svi zajedno jedan smo veliki tim koji zajedničkim naporima, svako u svojoj ulozi, uspješno realizuje ovu nimalo jednostavnu misiju. Nakon isteka svake sedmice imamo relevantne pokazatelje o procentu učešća učenika u aktivnostima, njihovoj angažovanosti, kao i podatke o uspješnosti realizacije planiranog”, kazala je Vukmanović.

Uprava škole u redovnoj je komunikaciji sa predstavnicima Savjeta roditelja, gdje se kroz konstruktivan razgovor prihvataju sugestije, prijedlozi i zajednički rješavaju nedoumice. Predstavnici u Savjetu roditelja se redovno informišu o svim aktivnostima, novinama, kao i predstavnici Učeničkog parlamenta o onim novinama koje se tiču učenika. Na e-platformu školskog sajta redovno se unose nastavni sadržaji i zadaci za učenike, svakodnevno se ažurira i Facebook stranica škole.

Prije nego što će škole prestati sa radom, prema dogovoru sa ranije održanog sastanka Tima za prelazak iz predškolske ustanove u osnovnu školu, u našoj školi, u cilju slikovitog i vjerodostojnog informisanja roditelja budućih prvaka, kao i naših budućih prvaka, načinjen je video zapis sa sadržajem kako izgleda jedan uobičajeni školski dan učenika 1. razreda OŠ "Jugoslavija". Ovom prilikom neizmjernu zahvalnost upućujemo učiteljicama Marjani Nikolić, Zdravki Vreteničić, Erdemini Šabotić, Jeleni Šćepanović i Aleksandri Petkovski, kao i vaspitačicama Ani Dević, Ljubici Spahić i Sandri Đuković za saradnju i podršku tokom snimanja, a posebno "hvala" dugujemo našim najmlađim učenicima zahvaljujući kojima po prvi put u školi imamo ovakvu video priču! Iako je puno aktivnosti koje nisu dospjele u ove kadrove, vjerujemo da smo uspjeli da dočaramo djelić školskog života prvaka OŠ "Jugoslavija". Dragi budući prvaci i roditelji – ovako izgleda jedan budući dan u našoj školi! DOBRO DOŠLI!Takođe, ovom prilikom ogromnu zahvalnost na profesionalizmu i saradnji upućujemo Foto studiju "Petović", koji nas je obradovao ovim divnom videom.

Gepostet von OŠ "Jugoslavija" Bar am Dienstag, 21. April 2020

“Sve što se radi dostupno je i transparentno. Na školski sajt postavili smo online Google upitnike i dobili prve rezultate učenika i roditelja koji su zaista ohrabrujući i govore da smo, kao škola, na dobrom putu. Raspisali smo konkurs kako bismo dali prostora kreativnosti učenika, sa vrijednim nagradama. Nadalje, kako je odlukom Ministarstva prosvjete upis u 1. razred odložen dok se za isti ne steknu uslovi, mi smo i u ovakvim okolnostima mislili na naše buduće prvake. Umjesto njihove tradicionalne martovske posjete školi, pripremili smo video klip koji prikazuje kako izgleda jedan školski dan prvaka u OŠ ‘Jugoslavija’. Odlukom školskog Tima za prelazak iz predškolske ustanove u osnovnu školu na održanom sastanku, uz saglasnost roditelja, u prostorijama škole, prije nego što će se škole zatvoriti zbog nastale situacije, nastao je ovaj video materijal. Na taj način, dok se ne steknu uslovi za upis, roditelji budućih prvaka kao i sama djeca, mogu na jedan poseban način da osjete ambijent i način rada prvaka u našoj školi, ali i da čuju školsko zvono koje nam u ovom trenutku svima nedostaje. Ovom prilikom, za saradnju prilikom snimanja, neizmjerno se zahvaljujemo učiteljicama Marjani Nikolić, Zdravki Vreteničić, Jeleni Šćepanović, Erdemini Šabotić i Aleksandri Petkovski, kao i vaspitačicama Ani Dević, Ljubici Spahić i Sandri Đuković. Posebnu zahvalnost dugujemo Foto studiju ‘Petović’ koji nas je u momentu, kada nam škola svima nedostaje, obradovao ovim divnim videom. On je, u ovakvom trenutku, jedna topla dobrodošlica za naše buduće prvake”, zaključila je direktorica škole, Biljana Vukmanović.

Share.

Comments are closed.