Osnovano novo Udruženje maslinara Antivari

U Baru je juče osnovano novo Udruženje maslinara “Antivari”, a na Osnivačkoj skupštini kojoj je prisustvovalo pedesetak velikih maslinara usvojen je Statut i izabrano rukovodstvo.

“Glavni motiv organizovanja novog Udruženja jeste želja da se okupe krupni proizvođači – maslinari i istinski rade na stvaranju boljih uslova za revitalizaciju maslinjaka, modernizaciju proizvodnje i postizanja kvaliteta maslinovog ulja. Krupniji maslinari već duže vrijeme ukazuju da koncept sadašnjeg Društva maslinara nije adekvatan tim ciljevima i zbog toga je odlučeno da se krene u formiranje novog Udruženja”, kazao je Sadetin Sado Peričić, ispred Inicijativnog odbora.

Za predsjednika Skupštine jednoglasno je izabran Suljo Mustafić, dugogodišnji član maslinarskih organizacija i jedan od utemeljivača manifestacije “Maslinijada”.

Mustafić je kazao da se radi o ozbiljnim proizvođačima kojima je maslinarstvo porodično zanimanje i izvor prihoda, te stoga imaju itekako želje i interesa da se ozbiljno bave ovim pozivom.

“Udruženje koje ima ovako ozbiljno članstvo treba da se bavi suštinskim pitanjima kao sto su revitalizacija, izgradnja puteva, novi zasadi i bolji kvalitet ulja. Uz dobro međusobno povezivanje, jačanje saradnje sa lokalnom upravom i Ministarstvom poljoprivrede, sigurno je da će biti na dobrom putu afirmacije maslinarstva i interesa maslinara”, kazao je Mustafić.

Skupština je izabrala Upravni odbor u kome su: Jovica Martinović, Sadetin Sado Peričić, David Perčobić, Anes Đulamerović, Dragutin Dado Martinović, Matija Ćetković, Anel Metović, Aleksandar Saša Markolović, Mustafa Bato Šabović, Zlatko Đurović, Samir Perazić, Mirsad Rašketić i Nihad Duraković.

Za predsjednika Upravnog odbora jednoglasno je izabran Jovica Martinović, jedan od najvećih maslinara u Baru. On je istakao da ga povjerenje koje mu je ukazano obavezuje da novo Udruženje ostvari rezultate koje će poboljšati razvoj maslinarstva i pomoći maslinarima da se ozbiljno posvete razvoju i unaprijeđenju ove djelatnosti.

Share.

Comments are closed.