Poziv građanima da se uključe u javne rasprave

Predsjednik opštine Dušan Raičević, utvrdio je nekoliko Nacrta odluka koji se stavljaju na javnu raspravu:

*Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti
*Nacrt Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
*Nacrt Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine Bar.

Nacrti odluka stavljaju se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 16. oktobra.

Raspored javnih rasprava i uvid u Nacrte možete vidjeti klikom OVDJE.

Share.

Comments are closed.