Predstavljen projekat za osobe sa invaliditetom – Ogledna bašta

Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar danas je organizovalo prezentaciju projekta “Ogledna bašta” koju preko grant šema finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Partnersko udruženje je NVO Osmjeh iz Bara.

Projekat je nastao kao težnja da se kroz obuku za proizvodnju i gajenje povrća u zaštićenom prostoru u trajanju od dva mjeseca, osobe sa invaliditetom pomognu i osnaže. Šestoro od osam učesnika će potom biti zaposleno na period od sedam mjeseci po ugovoru o radu, a nakon toga dvoje će nastaviti radni angažman još devet mjeseci, najavio je profesor Slobodan Vuković iz Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama. Motivaciju za veliki doprinos radu udruženja dodatno je pronalazio u činjenici da je njegov sin osoba sa invaliditetom.

“Po završetku projekta zainteresovani će moći da uzmu zemlju u zakup i sa već postojećim plastenicima nastave proizvodnju kao mini zadruga. OSI koji imaju svoju zemlju mogu da organizuju sopstvenu proizvodnju uz lično angažovanje i eventualno dobijanje kredita za samozapošljavanje koje daje država. Na taj način će imati mogućnost da pod povoljnim uslovima nastave uzgajanje povrća. Obučene OSI potom mogu stupiti u kontakt sa nekim registrovanim proizvođačem ili prodavcem povrća sa teritorije Bara i raditi kao njihov kooperant”, preporuka je Vukovića. Tokom prezentacije projekta Vuković je podsjetio da OSI imaju pravo na život i na osnovno ljudsko pravo-pravo na rad. S obzirom da angažovana lica nijesu u mogućnosti da obavljaju teže poslove, ova NVO je za te potrebe angažovala spoljnjeg saradnika.

Osnovni ciljevi projekta su poboljšanje materijalnog statusa lica sa invaliditetom, smanjenje broja nezaposlenih među tom osjetljivom populacijom, afirmacija mogućnosti lica sa invaliditetom, motivisanje i podsticanje ostalih nezaposlenih lica sa invaliditetom da se aktiviraju u pronalaženju zaposlenja, te razvoj partnerstva  između NVO i privatnog sektora.

U okviru Plana obuke OSI odvijaće se teorijska nastava i praktičan rad koji će trajati 40 sati tokom dva mjeseca.

Polaznici radionica dobiće i važne psihološke smjernice na radionicama, a kako Vuković procjenjuje, od značaja će biti i angažovanje asistenta za pomoć OSI, kao i učešće zaposlenih OSI u besplatnoj raspodjeli proizvoda. Da bi ovaj angažman učesnicima protekao što rasterećenije i ljepše, organizovaće brojne sportsko- rekreativne i zabavne aktivnosti, a neće izostati ni edukativno- vaspitni efekat- posjećivaće plastenike i učestvovati u raspodjeli. Proizvode iz ogledne bašte plasiraće organizacijama koje pomažu socijalno- ugroženim kategorijama- crkvi, Narodnoj kuhinji…

Zemljište je za potrebe projekta besplatno ustupila crkvena opština barska. Plastenici su u Starom Baru, u blizini potoka Rikavac, na zemljištu u vlasništvu crkve Sveti Nikola. Govoreći o tom humanom potezu, Vuković se prisjetio riječi sveštenih lica koji su, kada im se zahvalio, postavili pitanje “čemu služi crkva, osim da pomaže narodu?”.   

Savjetnici za profesionalnu rehabilitaciju u Birou rada Herceg Novi Željki Vukotić zaduženoj za sprovođenje projekta je, kako kaže, drago što je upravo ovo udruženje dobilo ovakav projekat. Sa njom se slaže i koleginica Nataša Kovačević iz barskog Biroa rada koja potencira humanitarni aspekt projekta.

“Nas posebno interesuje zapošljavanje lica sa invaliditetom. U ovom projektu će ih biti zapošljeno čak šestoro. Najbitnije je, možda što će se na ovaj način obučiti dosta lica koja će potom možda razmisliti da samostalno nakon ovog pokrene sopstvenu djelatnost. Zavod im u tome može pomoći raznim subvencijama i aktivnostima”, kaže Kovačević.

Psihološkinja Branka Ćalasan koja je sistemski porodični terapet, izražava zadovoljstvo zbog nove saradnje sa ovim udruženjem.

“Sa šestoro učesnika koji ostanu radićemo evaluaciju rada i dodatnu superviziju u smislu organizovanja radionica koje se tiču motivacije- praćenje motivacije, nivoa zadovoljstva motivacije…”, kaže Ćalasan.

Jedan od predavača, profesor u Srednjoj stručnoj školi Neđeljko Knežević ističe da ima lijepa iskustva u projektima ovog tipa.

“Već dvije decenije radim i kao upravnik nastavno-proizvodnog objekta, tako da iskustva ne fali”, kroz osmijeh priča Knežević, koji naglašava da od ovog projekta ima velika očekivanja.

Za učesnice u projektu Sabinu Lukolić i Budu Hamzić projekat je prilika za druženje, učenje, ali i mogućnost zarade.

NVO “Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama- Bar” osnovano je 2002. godine sa ciljem pomoći djeci i mladima sa različitim smetnjama u razvoju, da se osnaže i obezbijede kvalitetnije uslove za život, kako za sebe, tako i za porodicu sa kojom žive. Doprinos zajednici potvrđen je kroz realizaciju više od 40 projekata.

Share.

Comments are closed.