Pripremljene lokacije za postavljanje medicinskih kontejnera u krugu bolnice

Preduzeće DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar je, u saradnji sa DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar, izvelo je radove na pripremi lokacije predviđene za postavljanje kontejnera za medicinsku pomoć u krugu objekta Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ u Starom Baru.

“Pod navedenim radovima se podrazumijeva izrada vodovodnog priključka sa točećim mjestom,  neophodno čišćenje i pranje lokacije kako bi se zadovoljili elementarni higijenski uslovi”, kazao je za Bar Info Mladen Đuričić direktor DOO „Vodovod i kanalizacija“.

Share.

Comments are closed.