Prodavci ne smiju rukama dodirivati i novac i hranu

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upozorila je subjekte koji posluju sa hranom, koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču, na obavezu preduzimanja svih propisanih mjera higijenskog rukovanja, uz obavezno sprovođenje i mjere predostrožnosti u skladu sa preporukama za sprječavanje pojave virusa korona.

“Mjere predostrožnosti u cilju sprječavanja širenja koronavirusa prvenstveno se odnose na objekte u kojima se vrši priprema i prodaja hleba i peciva, voća i povrća, specijalizovanim prodavnicama, prodaji na pijacama, ali i na sektorima gdje se vrši narezivanje, obrada i pakovanje hrane. Poslodavci su dužni da organizuju rad u navedenim objektima na način da lica koja rukuju hranom ne vrše naplatu računa za izdatu hranu već da naplatu vrše druga, za to određena lica, a naročito u pekarama sa povećanim prometom”, saopšteno je iz Operativnog štaba za koordinaciju sa privredom.

U objektima sa manjim prometom, prihvatljivo je da lice koje uslužuje potrošača vrši obavezno pranje ruku nakon naplate novcem ili platnom karticom samo ako je u objektu obezbijeđena oprema za pranje ruku (lavabo, sredstvo za pranje ruku, ubrusi) u neposrednoj blizini.

Inspektori će, kako je saopšteno, svakodnevno vršiti pojačan nadzor objekata za prodaju na malo hrane.

“Pozivaju se potrošači da svaku primijećenu pojavu nehigijenskog rukovanja hranom ili prisutnost hrane sa isteklim rokom upotrebe, izmijenjenih organoleptičkih svojstva, nedostatka oznaka/deklaracija na hrani i sl. odmah prijave inspektorima za hranu radi urgentnog postupanja i preduzimanja mjera na upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me ili putem kontakt telefona inspektora za hranu i veterinarskih inspektora”, navodi se u saopštenju Operativnog štaba.

Share.

Comments are closed.