Promovisana knjiga Muzika i mi

U koncertnoj sali muzičke školi ‘’Petar II Petrović Njegoš’’ promovisana je knjiga ‘’Muzika i mi’’ autorke Mirjane Rajčić.

Ljubitelji muzike i dobre knjige uživali su slušajući prvo Nađu Durković, urednicu bibiloteke Vodič, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice, zatim recenzentkinju mr Dobrilu Popović i na kraju samu autorku, Mirjanu Rajčić. Posebna gošća pijanistkinja Lucija Ulićević je sjajnom interpretacijom dvije muzičke numere razgalila publiku.

Nađa Durković je istakla da je Mirjanina knjiga tek druga u  biblioteci ‘’Vodič’’ i podsjetila da je autorka prve knjige ‘’Zašto baš čitanje’’ takođe Baranka profesorica Vesna Pavićević. Ovom bibliotekom Zavod za udžbenike želi da obuhvati sadržaje koji se ne mogu naći u udžbeniku ili priručniku a veoma su značajni kako za djecu tako i za odrasle.

Recenzentkinja mr Dobrila Popović, savjetnica za muzičku i muzičko-scensku djelatnost Ministarstva kulture Crne Gore i autorka brojnih publikacija kao i udžbenika za muzičku kulturu, kazala je da je autorka sintezom elemenata psihologije muzike, sociologije kulture, muzičke pedagogije, filozofskog promišljanja muzike kao fenomena zvuka, dakle multidisciplinarnim pristupom tretirala problematiku uticaja muzike na čovjeka.

Ova zanimljiva i korisna publikacija Zavoda za školstvo je namijenjena širokoj čitalačkoj publici.

“U vječitom traganju za smislom i redom u našim životima i odgovorima na pitanja o vrijednostima i ljepoti, publikacija o širokoj primjeni muzike, njenoj povezanosti s više naučnih disciplina i s drugim umjetnostima pruža obilje materijala od koristi širokoj čitalačkoj publici”, istakla je  Popovićeva.

Autorka je govorila o razlozima zbog kojih se opredijelila za izučavanje muzikoterapije o kojoj se kod nas malo zna. Tokom karijere pijanistkinje vođena ličnim dilemama i pitanjima  spoznala je svu moć muzike i odlučila da se profesionalno usmjeri na muzikoterapiju.

Umjesto preporuke za čitanje knjige ‘’Muzika i mi’’ citiramo njen početak:

‘’Koliko puta smo izgovorili da se osjećamo raštimovano, da naša osjećanja i misli nisu u harmoniji, da teško pratimo zadati životni ritam…

Naša svakodnevica obiluje dokazima da je od svih umjetnosti upravo muzika  najbliskija čovjeku, a da toga nismo ni svjesni.

Čovjeka možemo posmatrati kao instrument, ali i kao orkestar (otkucaji srca kao perkusije, zvuci udaha i izdaha kao duvačka sekcija, emocije kao gudački sektor…), pa tako možemo reći da muziku možemo koristiti kao sredstvo za štimovanje čovjeka.’’

Inače, Mirjana Rajčić, muzikoterapeutkinja i profesorica klavira je naša sugrađanka sa privremenom, a možda i stalnom, adresom u Španiji gdje već duže vrijeme uči i radi. Rođena je 7. jula 1981. godine.

Muzičku školu je završila 1996. godine u Baru, a četiri godine kasnije i Srednju muzičku u Podgorici. Diplomirala je 2004. na cetinjskoj Muzičkoj akademiji, u klasi Vladimira Bočkarjova i Olge Borzenke, a potom 2009. specijalizirala na FMU u klasi Aleksandra Serdara. Osvojila je 20 nagrada na državim i međunarodnim takmičenjima. Održala je više od 100 koncerata, u zemlji i inostranstvu, u Rusiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Hrvatskoj, Srbiji, Španiji…

Završila je master studije – odsjek Muzikoterapija – na Medicinskom fakultetu Univerziteta Autonoma, u Madridu.

U toku master studija iz Muzikoterapije bila je stipendista programa Nacionalne stipendije za izvrsnost, preko Ministarstvo nauke i prosvjete.

Share.

Comments are closed.